Boekgegevens
Titel: Derde verzameling van rekenkundige voorstellen voor de hoogste klasse der lagere scholen
Auteur: Boeser, A.L.
Uitgave: Amsterdam: A. Hoogenboom, 1868
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 57 : 4e dr. (3e verz.)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204952
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Derde verzameling van rekenkundige voorstellen voor de hoogste klasse der lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
12
65. Een biersteker heeft 40 vat bier van ƒ 6; 25 vat
van en 15 vat van ƒ 10 't vat. Hij mengt die on-
tlereen en doet er wat water bij. Als hij nu de partij in
eens verkoopt voor ƒ 725 en berekent ƒ 1,50 op ieder
vat van 't mengsel gewonnen te hebben: hoeveel water
heeft hij er dau bij gedaan?
66. De som van drie getallen is 2025, Als gij nu weet,
dat de som van 't eerste en 't tweede gelijk is aan 't derde
getal en de som van 't eerste en derde gelijk aan tweemaal
't tweede; kunt gij dan zeggen, welke drie getallen't zijn?
67. Drie personen handelen te zamen. A, geeft ƒ 600
meer dan B. en deze weer ƒ 400 meer dan C. Na afloop
van hun' handel hebben zij f 976 gewonnen, waarvan C.
ƒ 288 ontvangt. Hoeveel heeft deze ingelegd?
68. Een bezaagde balk, 5 el lang, 7'/^ palm breed
en 6 palm dik, heeft eene zwaarte van 1500 Als men
dien balk op de breede zijde in het water legt: bereken
dan eens de oppervlakte van dat gedeelte van den balk,
dat boven 't water uitsteekt.
69. In een fort bevindt zich een garnizoen van 1500
man: die voor 7 maanden van brood voorzien zijn, als ieder
man dagelijks 0,9 ^ ontvangt. Hoeveel man zal men moeten
laten vertrekken om den voorraad 15 maanden te doen
strekkeu, als men elk der overblijvenden dagelijks 0,7 ^ geeft?
70. Een slager heeft afgeleverd 20 ^ schapevleesch,
50 ^ rumivleesch, 40 ^ kalfvleesch en 30 ^ spek, en
ontvangt daarvoor iu 't geheel ƒ 83,50. Als nu 't rund-
vleesch 12,5 cent per ^ duurder ia dan 't schapevleesch,
't kalfsvleesch 12,5 cent duurder dan 't rundvleesck en 't
spek 12,5 cent duurder dan 't kalfsvleesch is: vraagt men
hoeveel een ^ spek gekost heeft?
71. Twee kapitalen, zamen groot ƒ 10400, staan op
interest, 't eene tegen pCt, gedurende 3 maanden
en H andere tegen gedurende 4 maanden. Als nu