Boekgegevens
Titel: Derde verzameling van rekenkundige voorstellen voor de hoogste klasse der lagere scholen
Auteur: Boeser, A.L.
Uitgave: Amsterdam: A. Hoogenboom, 1868
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 57 : 4e dr. (3e verz.)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204952
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Derde verzameling van rekenkundige voorstellen voor de hoogste klasse der lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
9
tegen 56 cents de knu, dan wint hij 12 pCt. Hoeveel
wijn had hij van ieden^ soort?
45. A. koopt een stuk laken van 45 en B. een vau
48 el, terwijl zij er evenveel geld voor betalen. Als 't laken
van A. 37V.> cent per el duurder is dau dat van B., hoe-
veel heeft ieder dan voor de el betaald?
46. Drie personen drijven gemeenschappelijk handel. A.
legt in ƒ 1500 voor 8 maanden, B. ƒ 1200 voor 10 maan-
den en G. ƒ 1600 voor x maanden. Als C. nu van de
winst ontvangt; voor hoeveel maanden heeft hij dan zijn
kapitaal in den handel uitgezet?
47. Een vat heeft eene kraan en een'trechter. Door de
kraan kan 't leêg loopen in 3 uren, en door den trechter
gevuld worden in 2 uren. Beiden loopen ^/g uur; daarna
wordt de kraan gesloten. Hoe lang zal de trechter nu uog
moeten loopen, eer 't vat vol is ?
48. Iemand moet 430 gulden betalen comptant eu uog
eene zekere som over 9*/3 maand: hij komt evenwel met
den schuldeiseher overeen beide sommen over maand
te betalen, waardoor geen van beiden schade lijdt. Hoe
groot is de tweede som ?
49. Yier personen hebben ƒ 7700 te deèlen zoodanig, dat
viermaal 't deel van A., zesmaal 't deel vanB., achtmaal
't deel van C. en tienmaal 't deel van D. gelijke producten
geeft.
Hoe sroot is ieders aandeel ?
50. Een koopman koopt eenige stukken laken , ieder lang
48 el. Als hij voor de el ƒ 5,40 betaald had, dau zou de
partij hem ƒ66 meer gekost hebben en had hij ƒ 5 voor de
el gegeven, dan zou de rekening 30 gulden minder geweest
zijii. Van welken prijs was 't laken per el?
51. Een groot stuk land, in den vorm van een rechthoek,
100 roeden lang en 24 roeden breed, wordt door 3 slooten
in de lengte eu 4 in de breedte in gelijke stukken verdeeld,
Boeser, 3e. Verz.