Boekgegevens
Titel: Derde verzameling van rekenkundige voorstellen voor de hoogste klasse der lagere scholen
Auteur: Boeser, A.L.
Uitgave: Amsterdam: A. Hoogenboom, 1868
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 57 : 4e dr. (3e verz.)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204952
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Derde verzameling van rekenkundige voorstellen voor de hoogste klasse der lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
stuk en wint dan 20 pC. Kunt gij daaniit berekenen,,
hoe lang ieder stuk is?
38. Twee kooplieden bandelen en brengen ƒ 16500
bijeen. A. blijft een jaar in den handel en B. 9 maandenv
Als A. nu een achtste van de winst meer ontvangt dan
B.: hoeveel heeft ieder dan ingelegd ?
39. A., B. e» C. nemen te zamen een werk aan. A.
kan 't met zijne werklieden in 40, B. in 60 en C. in 80
weken afmaken. A. begint en werkt 10 weken. Nu komt
B. er bij en zij werken zamen 5 weken; waarna A. 't
werk verlaat en vervangen wordt door C. In hoeveel tijd
zidlen B. en C. 't werk nu verder kunnen afmaken?
40. In een' bak, die Yso kub. el inhoud heeft en vol
water is, laat men voorzichtig een stuk lood ter grootte
van 4,5 kub. palm zinken. Hoeveel zal de bak met zijn
inhoud nu wegen, de zwaarte van den bak zeiven op 4 "B
stellende? (Lood = 11,4.)
41. In een' bak, den vorm van een kubus hebbende,
waarvan ieder vlak 64 □ palm groot is, binnenwerks,
wordt een kogel geplaatst van 8 palm middellijn. Hoeveel
kan water zou die bak nog kunnen bevatten?
42. Iemand heeft in gebruik van denzelfden geldschieter
ƒ 2400 a 4 pC. voor den tijd van 16 maanden, en ƒ 3600
a 5 pC. voor een half jaar. Als hij deze kapitalen op den-
zelfden tijd wil teruggeven en toch evenveel interest beta-
len , wanneer moet dit dan pla<its hebben ?
43. In een' bak, 0,9 el lang, 0,8 el breed en 1,5 el
diep, staat water ter hoogte van 8 palm. Hierin wordt
een kogel neergelaten van 7 palm diameter; hoeveel zal
daardoor 't water stijgen?
44. Een wijnkooper heeft wijn van 25 en van 70 cents de
kan, te zamen 200 kan. Hij giet deze wijnen onder elkander
en doet er 30 kan water bij. Als hij dezen wijn nu verkoopt