Boekgegevens
Titel: De opvoeding in school en huis: korte stellingen, wenken en meeningen, vreemde en eigene
Auteur: Leopold, Martinus
Uitgave: Groningen: J.M. Wolters, 1866
Wageningen: A. van der Veen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 643 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204925
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De opvoeding in school en huis: korte stellingen, wenken en meeningen, vreemde en eigene
Vorige scan Volgende scanScanned page
90
164.
Men zoekt wel (.ns de magt van 't voorbeeld op zedelijk
gebied weg te redeneren en voert dan tot bewijs aan, dat soms de
slechtste ouders brave kinderen hebben, ja, dat uit de diepste poe-
len van zonde en gemeenheid soms helden van zielegrootheid en
deugd verrijzen. Eén ding verliest men daarbij uit 't oog. De
zonde hult zich dikwerf in zeer verschillende gewaden. Njet
zelden is haar kleed verblindend schoon, niet zelden zelfs draagt
het de kleur der deugd of den weerschijn van onschuldig levensge-
not en bekoorlijke ligtzinnigheid. Dan verlokt zij den mensch,
bovenal Am jeugdigen mensch; ze sluipt onmerkbaar maar zeker in
zijn hart en nestelt zich daarin vast.
Treedt echter de zonde in haar volle, afschuwelijke naaktheid te
voorschijn, dan verwekt zij afschuw en walging; de jeugd deinst
voor haar terug en vlugt in de armen der deugd. Slechts door het
walgelijke schouwspel van door den drank verdierlijkte slaven
hoopten de Spartanen hun kinderen afschuw voor de dronkenschap
in te boezemen, — niet door 't gevaarlijke voorbeeld der tusscheu
rozen zwelgende, met lagchende lippen zondigende Atheners!
165.
Voed eerst u zelven op, vóórdat gij anderen opvoeden wilt. En
streef er vervolgens met al uw krachten naar, uw kweekeling beter
te maken, dan gij zelf zijt.
166.
Gelukkig land, waarin goede zeden nog magtiger zijn dan goede
wetten.
Bedenkt, dat het beste, helderste hoofd, waar beneden eeu bedor-
ven hart slaat, een tempel gelijkt, die boven een roovershol gebouwd is.