Boekgegevens
Titel: De opvoeding in school en huis: korte stellingen, wenken en meeningen, vreemde en eigene
Auteur: Leopold, Martinus
Uitgave: Groningen: J.M. Wolters, 1866
Wageningen: A. van der Veen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 643 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204925
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De opvoeding in school en huis: korte stellingen, wenken en meeningen, vreemde en eigene
Vorige scan Volgende scanScanned page
streep. Ik heb ergens een leerboekje over de aardrijkskunde, iu
vragen en antwoorden, gezien en dat begon aldus: Wat is de aarde ?
De aarde is een globe van bordpapier. Zóó leert men kinderen aard-
rijkskunde. Bij ondervinding weet ik, dat kinderen, die twee jaren
lang op aard- en hemelglobe hadden getuurd, niet eens den weg
wisten aan te geven van Parijs naar St. Denis. Bij ondervinding
weet ik, dat jongens zich niet teregt konden vinden op een een-
voudig plan van den tuin hunner ouders, ja, daarin geheel verward
raakten. En dat waren geleerde heertjes, die op den kop af wisten,
waar Peking, Isaphan, Mexiko en alle landen der aarde liggen."
162,
De arme jammert soms meer over 't verlies van een paard of koe
dan over den dood van een zijner kinderen. Als de groeve zich sluit,
waarin het kleine schepsel ter rust is gelegd, dan zegt hij om zich
te troosten: „Hij heeft het goed, hij is een engel geworden!" —
De dood van een kind ontneemt hem, de dood van een huisdier
geeft hem een zorg.
Wij verwonderen ons over de kalmte, waarmeê zulk een arme
het graf verlaat; wij zien daarin ruwheid, stompzinnigheid en de
hemel weet, wat niet al meer. Wij wenden ons met vromen afschuw
van hem af en denken alligt bij ons zeiven: Hoeveel beter zijn wij!
Maar, terwijl de arme den dood zijns kinds kalm verdraagt, omdat
hij daardoor van een zwaren last en een groote zorg is ontheven,
die nu door den hemel is overgenomen, verwijderen de gegoeden
en aanzienlijken dikwijls hun kinderen verre van zich, eenvoudig om
niet in hun gemak of hun zucht naar genot gestoord te worden.
Terwijl de arme bij den dood zijns kinds soms onverschillig blijft,
doodt de rijke niet zelden zelf zijn kind, wel niet ligehamelijk, maar
toch geestelijk, door het over te leveren aan zielverknoeijende pen-
sionaten of aan veile huurlingen. Terwijl de arme in den hemel
berust, stelt de rijke zich gerust met de gedachte, dat hij het kind,
dat hij van zich verwijderd houdt, betaalde opzigters en bewakers
gegeven heeft.
Wie is de beste? Wie durft hier 't eerst den steen opnemen? Die
moeder mogelijk, welke haar kleinen slechts eenmaal daags ziet en
onbezorgd haar vermaken najaagt, terwijl zij aanneemt, dat haar kin-
deren onder goed opzigt staan, onder een opzigt, dat zooveel te beter
moet wezen, naarmate het duurder betaald wordt? Die vader mis-