Boekgegevens
Titel: De opvoeding in school en huis: korte stellingen, wenken en meeningen, vreemde en eigene
Auteur: Leopold, Martinus
Uitgave: Groningen: J.M. Wolters, 1866
Wageningen: A. van der Veen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 643 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204925
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De opvoeding in school en huis: korte stellingen, wenken en meeningen, vreemde en eigene
Vorige scan Volgende scanScanned page
86.
wezen der zaak nog ver te zoeken is. En een schijn althans van
vervulling hunner wensehen is 't, wanneer ouders hun kinderen
laten handelen als groote menschen en zich soms gaan verbeelden,
dat hun moeijelijke taak van opvoeding reeds ten einde spoedt.
157.
Als gij van uw kinderen kunstige marionetten maakt, hen tot groote
menschen omkneedt, dan vindt gij zeiven ze misschien heel aardig,
heel lief, heel pleizierig. Zeker, een apenspel is ook wel eens
aardig te zien, en wie zou Gullivers Lilliput niet wel eens bekij-'
ken willen? Maar — uw kinderen, uw arme kinderen!
158.
Men spreekt veel over de verheffing der arbeidende klasse. Be-
doelt men daarmee altoos 't regte? Channing zegt:
„Ik ken slechts één verhefiing van een mensehelijk wezen: het
is de verheffing der ziel. Daarvan verstoken, is 't onverschillig,
waar de mensch staat, of wat hij bezit; daarmede begiftigd, steekt
hij boven anderen uit, behoort hij tot den adel Gods, welke plaats
hij ook in de maatschappij moge bekleeden. Die verheffing is
dezelfde voor den arbeider als voor alle andere menschen. De waarde
der menschheid is niet verschillend voor verschillende klassen van
menschen, maar één en dezelfde voor allen. De eenige verheffing
van een mensehelijk wezen bestaat in de oefening, den groei, dc
ontwikkeling van zijn geest."
Zullen onze thans overal opgerigt wordende burgeravondscholen
dat doel in 't oog houden?
159.
't Is de geest,'die de stof heeft overwonnen. Te vreezen, dat
wij 't volk door de ontwikkeling van zijn geest zullen verarmen
en aan gebrek ten prooi geven, is even dwaas, als voor een schaduw
op de vlugt te gaan. Ik geloof, dat met den groei van zedelijke
en verstandelijke kracht in de maatschappij haar produktieve kracht
zal toenemen, de nijverheid zich zal nitbreiden, eeu verstandige
spaarzaamheid kapitalen zal vormen; ik geloof, dat nog ongekende
hulpbronnen van kunst en natuur ontdekt zullen worden, naarmate