Boekgegevens
Titel: De opvoeding in school en huis: korte stellingen, wenken en meeningen, vreemde en eigene
Auteur: Leopold, Martinus
Uitgave: Groningen: J.M. Wolters, 1866
Wageningen: A. van der Veen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 643 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204925
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De opvoeding in school en huis: korte stellingen, wenken en meeningen, vreemde en eigene
Vorige scan Volgende scanScanned page
1.
De eerste indruk, dien iemand op ous maakt, werkt als zoodanig
het krachtigst en wordt zelden geheel uitgewischt. Dikwijls beslist
hij voor altijd over onze verhouding tot een vreemde, dien wij op
't eerste gezigt instinktmatig juist beoordeelen. Bovenal schijnen
kindereu die zekerheid te bezitten. Ze voelen het, als 't ware, aan
iemmd, of hij een kindervriend is of niet en hangen hem aan, of
schuwen hem.
Mögt en alle onderwijzers die magt van den eersten indruk regt
bedenken en daarom alles aanwenden, om den armen kleine zijn
eersten schooldag tot een vreugdedag te maken. Domme ouders doen
immers al, wat ze maar kunnen, om de school als een plaats der
vcischrikking voor te stellen. Is het vrolijke kind wat luidruchtiger
dan gewoonlijk, dan heet het: „De jongen moet naar school, daar
zal hij wel rust leeren!" — Willen de eerste, dikwerf geheel onge-
schikte onderwijsproeven der moeders met bet kleine meisje niet
goed vlotten, dau wordt er op de school gewezen, waar de meester
„wel beter raad zal weten."
Zijt gij onderwijzer in uw hart, maak dan die bedreigingen te
schande, en neem aanstonds door daden het angstig kloppen van
't hartjen en de droeve verwachtingen weg, waarraeê 't kind voor
de eerste maal schoorvoetend in uwe school komt. Denk aan de magt
van den eersten indruk, en ontvang de kinderen in nwe school als
een lieve, vriendelijke vader.
2,
Toon mij uwe school, opdat ik zie, wie gij zelf zijt, en hoe ge werkt!
'k Weet wel, dat gij haar zelf niet gebouwd hebt en haar niet
bevloeren of witten laten moogt naar uw goedvinden, maar 'k weet
1