Boekgegevens
Titel: De opvoeding in school en huis: korte stellingen, wenken en meeningen, vreemde en eigene
Auteur: Leopold, Martinus
Uitgave: Groningen: J.M. Wolters, 1866
Wageningen: A. van der Veen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 643 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204925
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De opvoeding in school en huis: korte stellingen, wenken en meeningen, vreemde en eigene
Vorige scan Volgende scanScanned page
60
bevat, — dat bet in diepte van denken, in innigheid van zelfopof-
fering en beroepsliefde onzen tijd verre overtreft.
V
114.
Waar vindt men heden ten dage mannen, die in volharding en
beroepsliefde naast een Ooerberg, een Franeke, een de fEpée, een
Pestalozzi kunnen staan? Pestalozzi's leven bovenal blijft een eeu-
wig gedenkwaardig voorbeeld, dat misschien in eeuwen niet bereikt
kan worden. Laat ons daarom een opmerkzamen blik slaan op al-
les, wat vóór ons door woord en voorbeeld gedaan is. Ik kan er
niet toe medewerken, om 't oude te vergeten; mij schijnt het van
veel gewigt toe, dat wij, meer dan in den regel gcschiedt, ook
naar oudere geschriften over opvoeding en ondqjrwijs rondzien. Ik
geloof, dat door zulk een terugblik onze jonge onderwijzers winnen
zouden in bescheidenheid, dat daardoor onze tijd juister zou worden
beoordeeld, en dat wij eindelijk allen daardoor zouden winnen in
edel, ernstig streven.- Zeker echter zouden we zóó de dankbaarheid
toonen, welke wij hun verschuldigd zijn, op wier schouders wij
staan.
't Is werkelijk jammer, dat onze onderwijzers zich zoo weinig met
de geschiedenis der paedagogiek bemoeijen. De geschiedenis der
paedagogiek is tevens de beste opvoedingsleer. Goede biografiën
van vroegere opvoeders en onderwijzers zijn een heerlijk middel,
om den ontwikkelingsgang der opvoeding te leeren kennen.
Op een goede kweekschool voor onderwijzers zal men zeker naast
de eigenlijke opvoedingsleer de geschiedenis der opvoeding niet onbe-
schouwd laten. Als uitstekende aanleiding daartoe kan ik het lieve
boekje van Straiemeijer aanbevelen, en ter uitbreiding en opheldering
daarvan het uitmuntende, degelijke werk van K. Schmidt: Die Ge-
schichte der Pädagogik.
115.
Onder alle gebreken der menschheid zijn er geen, die driester en
onverholener voor den dag komen dan eigenwaan en ijdelheid. Waar
deze zich eenmaal genesteld eu een goede woonplaats bereid hebben,
daar zoeken ze ook het venster op, kijken er uit en zeggen tot
ieder: „Zie, hier woon ik, dit is mijn huis!"
Daardoor is het te verklaren, dat ons menigmaal een welgemeend,