Boekgegevens
Titel: De opvoeding in school en huis: korte stellingen, wenken en meeningen, vreemde en eigene
Auteur: Leopold, Martinus
Uitgave: Groningen: J.M. Wolters, 1866
Wageningen: A. van der Veen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 643 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204925
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De opvoeding in school en huis: korte stellingen, wenken en meeningen, vreemde en eigene
Vorige scan Volgende scanScanned page
VOORBERIGT.
Tot grondslag van dit boekje liggen kellner's Aphorismen, waarvan ii»
't jaar 1854 bij den Uitgever dezes een vrij getrouwe vertaling het licht zag, dooi"
H. Prange bezorgd. Den ouden titel kon ik om verschillende redenen niet behouden.
Vooreerst heb ik uit Kellner's Aphorismen slechts die genomen, welke mij 't belang-
rijkst schenen, en dan nog datgene alleen, wat ik voor de kern aanzag; in allen
gevalle heb ik niets overgeschreven, zonder het vooraf naauwkeurig in den spiegel
van eigen ervaring te beschouwen. Vervolgens heb ik veel treffende wenken en ge-
dachten van verschillende groote mannen in deze bladzijden opgenomen. Eindelijk
nog ruimde ik, waar me dit niet al te onbescheiden scheen, een plaatsje in aan eigen
meening op *t gebied van Opvoeding en Onderwijs. Op die wijze is dit boekje een
soort van paedagogische bloemlezing geworden. Mij dunkt, dat het in de han-
den van ouders en jonge onderwijzers wel eenig nut kan doen. De laatster
zullen het natuurlijk niet als studieboek, maar meer als verpoozingslektuur be-
schouwen. Brengt het hen liier en daar tot nadenken en daardoor tot ernstige,
zelfstandige studie op 't gebied van opvoeding en onderwijs, dan is het doel van
den verzamelaar volkomen bereikt.
L.