Boekgegevens
Titel: De opvoeding in school en huis: korte stellingen, wenken en meeningen, vreemde en eigene
Auteur: Leopold, Martinus
Uitgave: Groningen: J.M. Wolters, 1866
Wageningen: A. van der Veen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 643 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204925
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De opvoeding in school en huis: korte stellingen, wenken en meeningen, vreemde en eigene
Vorige scan Volgende scanScanned page
29
kinderen geven u van zelf vreugde, als gij 't verdient; ze willen u
uw liefde gaarne vergelden.
59.
In ieder mensch ligt een prikkel, om bezig te zijn; de drift tot
werkzaamheid laat zich in 't kind zelfs niet met geweld uitroeijen.
Als opvoeder moet gij die drift op verstandige wijze bevredigen.
Zorg, dat uwe opgaven van den leerling noch te weinig, noch te
veel, maar steeds voldoende ernstige inspanning vereischen; laat
elke opgave in zieh zelve den prikkel tot oplossing dragen. Ieder
taak moet het loon voor voorafgaande opmerkzaamheid in zich be-
vatten; en komt daar dan nog de liefde tot u bij, dan kunt gij
in uw woordenboek de zegswijze: „Werkt opmerkzaam, en maakt
uw werk goed!" zonder dralen doorschrappen.
60.
Verder. Wanneer gij niet, gelijk helaas zoo velen, alleen tot
de kinderen praat, als een oude baker, die de kleinen wat voor-
babbelt, maar ze veeleer prikkelt, zelf bezig te zijn ci aan uw
hand te zoeken en te vinden, — als gij het „zwaard des geestes", de
taal, tot hun eigendom gemaakt hebt, — als gij niet het nage-
sprokene woord alleen als bewijs aanneemt, dat men u begrepen
heeft, maar de daad, en het eigen woord vordert: dan weet ik niet,
waartoe 't opwekkend gezegde: Denkt toch na, gebruikt je
verstand toch!" langer moet dienen. '
61.
Ilet woord methode is een van die woorden, waarmee men
tegenwoordig gaarne schermt, en dat velen gebruiken, zonder eigen-
lijk te weten, wat het beduidt. Methodisch ouderwijs, geestont-
wikkelende methode, methodische handleidingen en grondstellingen,
enz. enz. zijn de woorden, die ons overal in de ooren klinken, waar
over opvoeding en onderwijs gesproken wordt. Ontbrak aan die
woorden maar dikwijls de regte beteekenis niet, — werd er maar
altoos de juiste zin aan gehecht! Woorden zijn goed, maar zaken
zijn beter. En de zaak beloont in dezen wel de moeite, er rijpelijk
over na te denken.