Boekgegevens
Titel: De opvoeding in school en huis: korte stellingen, wenken en meeningen, vreemde en eigene
Auteur: Leopold, Martinus
Uitgave: Groningen: J.M. Wolters, 1866
Wageningen: A. van der Veen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 643 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204925
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De opvoeding in school en huis: korte stellingen, wenken en meeningen, vreemde en eigene
Vorige scan Volgende scanScanned page
22
Wetenschappelijke vorming is slechts daar, waar het weten iets werkt,
en wel het allereerst in dengene zeiven, die het weten bezit, vervol-
gens echter ook door hem in en op andereu. Als de wetenschap niet
in haar beoefenaar deu geest veredelt, echte humaniteit kweekt, het
geloof loutert, de zucht voor 't algemeen welzijn wakker roept, —
als ze hem niet zedelijk en aesthetisch ontwikkelt; — dan is hij zonder
ware wetenschappelijke vorming, al'kende hij de gansche natuur op zijn
duimpje, van den ceder tot den grashalm, en al sprak hij meer talen
dan wijlen Mezzofanti. Hij gelijkt den raaf, die de kostbaarste klei-
nooden in zijn nest draagt ea zich er suf op te turen zit.
Zoo kan soms de geleerdste weetal niet, en de eenvoudigste dorps-
onderwijzer wel wetenschappelijk gevormd zijn.
44.
Geen opmerkzamen opvoeder kan 't ontsnapt zijn, dat kinderen van
grootmoeder, moeder of meid dezelfde vertelling, 't zelfde sprookjen
altijd met gelijke, ja verhoogde vreugde weer hooren vertellen, niet
ongeduldig naar iets nieuws verlangen, maar uitdrukkelijk om herhaling
van 't oude verzoeken, en aUe gewaarwordingen, die de eerste mede-
deeling opwekte, altijd met gehjken lust en dezelfde kracht in zich
vernieuwen.
Waar deze eigenaardige, natuurlijke en hoogst belangrijke neiging
plaats heeft gemaakt voor een nimmermoede jagt naar 't nieuwe, daar
is een opvoedkundige misslag begaan, die rijk is in droevige gevolgen,
daar is voor het kind een bron van natuurlijke ontwikkeling en on-
schuldige vreugde roekeloos verstopt.
Zoo als gedurig droppelen een steen uitholt, zoo werken enkele,
gedurig herhaalde geschiedenissen op hét hart, en door de staag ver-
nieuwde gehjke gewaarwording vormen zij eindelijk zin en karakter.
Sagen van blinkende engelen, die bij goede kinderen waken, of van
milde feeën, die troostend en helpend in de hutten der armoede ver-
schijnen, hebben ongetwijfeld reeds dikwijls de kiem van kinderlijk
vertrouwen op den hemel of van verborgen weldoen" gelegd.
45. -
Er komt een tijd, dat het spel der jeugd voorbij is en de ernst des
levens met voUe strijdkracht op u aanrukt. Hebt ge u dan niet een
pantser van kennis, van grondige wetenschap gesmeed, — zijt ge dan
rntÊÊÊÊm