Boekgegevens
Titel: 250 rekenkunstige voorstellen, opgegeven bij acte-examens voor hulp-onderwijzers
Auteur: Jong, S. de; Roest, A.L.
Uitgave: Amsterdam: A. Hoogenboom, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 681 D 5
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204909
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Examenopgaven
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   250 rekenkunstige voorstellen, opgegeven bij acte-examens voor hulp-onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
6
36. Wat is de waarde der volgeude uitdrukking:
2,11 , 3"/,6 0.625
+
8,1? ' 23
6.5 + 3^/4 ^
■ 8ÖÖ~ ^
V41 +
-V
287/
27. Wanneer A. bij zijn geld de helft van het geld van B.
ontvangt met nog ƒ20, kan hij eene schuld van 180 gld. vol-
doen; B. had te dien einde bij het zijne de helft van het geld
van A. noodig op ƒ20 na. Hoeveel bezat ieder?
28. Een koopman kocht 400 pond tabak tegen 0,75 gld, het
pond, en eene partij koffijboonen tegen 0,50 gld. het pond. Na
verloop van een half jaar verkocht hij de beide partijen op 4
maanden crediet voor ƒ 732Vl2» winst van öYa ®/o ^^
het jaar. Hoeveel pond koffijboonen waren er?
29. Iemand zet ^/g van zijn kapitaal tegen pCt. meer en
Y3 tegen Ya niinder uit per jaar, waardoor hij 100 gld.
meer winst geniet. Hoe groot is dit kapitaal geweest, en tegen
welk percent stond het vroeger uit, als het toen 1200 gld. rente
per jaar gaf?
30. Hoe groot is het verschil der getallen, die uitdrukken
den inhoud en de oppervlakte eener kubus, als éëne zijde door
het getal 6,0 wordt aangewezen?
31. Hoeveel is de waarde van:
(6,94 X 0,0207 — 3,475 + 5,418842) X f2V5 — 5,410 X ^^^^^
6
5,20 — 41^^+3,7910 iV^^.
/
32. Iemand legateert aan de armen Yg 2.{]ne nalatenschap.
Van het overblijvende krijgen A en B ieder Va- '^/ag ^^^
nog overblijvende krijgen C en D en ieder nog ƒ 100 bovendien.
Zoo er nu nog 300 gld. voor den executeur overblijft; hoe groot
is dan de nalatenschap en hoeveel krijgt ieder?
33. Hoeveel kilometers bevat eene geographische mijl van 15
in een grïiad op den evenaar?