Boekgegevens
Titel: 250 rekenkunstige voorstellen, opgegeven bij acte-examens voor hulp-onderwijzers
Auteur: Jong, S. de; Roest, A.L.
Uitgave: Amsterdam: A. Hoogenboom, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 681 D 5
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204909
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Examenopgaven
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   250 rekenkunstige voorstellen, opgegeven bij acte-examens voor hulp-onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
10. Iemand zet zijn kapitaal uit tegen 4 "/(,; 3 jaren daarna
gebruikt hij '/é daarvan en laat de rest nog 7 maanden staan.
Nu gebruikt hij van de rest weer en het overschietende blijft
nog 13 maanden uitgezet. Als hij in al dien tijd 2437,50 gld.
enkelen interest getrokken heeft; hoe groot is dan het kapi-
taal?
11. Hoeveel is de waarde van x in de volgende evenredigheid:
12. Een koopman heeft een stuk laken verkocht van ƒ 20 de
5 el Hij bevindt echter, dat hij nu op de 60 el zooveel ver-
liest, als hem 10 el kosten; voor hoeveel heeft hij de el in-
gekocht ?
18. Een partij koopwaren is gekocht voor 1120 gld. Doch
door het liggen zijn ze in hoeveelheid verminderd. Zoo men
nu de rest voor ƒ0,90 het pond verkoopt, dan is er 25,70 gld.
gewonnen. Uit hoeveel pond bestond de partij?
14. Als men van eene rekening 4 boven 't honderd of 4 van
't honderd kort, geeft dit een verschil van 12 gulden. Hoe groot
is die rekening?
15. Hoeveel is de gezamenlijke inhoud van drie kuben, wa.nr-
van de zijden tot elkander staan als 1, 2 en 3, als een vlak der
middelste kubus juist één vierkante palm bedraagt ?
16. Een hulponderwijzer heeft een jaarlijksch inkomen van
125 __
^'1(1. Voor kost en inwoning, kleederen enz. heeft hij 6
0.416
4 Va "
gld. noodig. Men vraagt: a. In welke verhouding staan zijne in-
komsten tot zijne uitgaven? b. Hoeveel houdt hij ieder kwartaal
over voor boeken , enz. ?
17. Iemand kocht een gros pijpen voor / 1,60. Een gedeelte
daarvan verkocht bij tegen een stuiver de drie, 77 voor 2 cent
het stuk, en de overigen tegen een dubbeltje de zes. Hoeveel
heeft hij daaraan verdiend, als er 10 pijpen gebroken zijn?
18. Twee getallen, die 10 verschillen, staan tot elkander als