Boekgegevens
Titel: 250 rekenkunstige voorstellen, opgegeven bij acte-examens voor hulp-onderwijzers
Auteur: Jong, S. de; Roest, A.L.
Uitgave: Amsterdam: A. Hoogenboom, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 681 D 5
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204909
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Examenopgaven
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   250 rekenkunstige voorstellen, opgegeven bij acte-examens voor hulp-onderwijzers
Vorige scanScanned page
40
Door den Drukker en Uitgever dezes worden met
succes gedebiteerd:
A. L. BOESER.
!N"ieuw Rekenboek voor de Lagere Scholen, •
Ic stukje 4e druk ƒ 0,15.
idem idem idem 2e „ 3e „ „ 0^15.
idem idem idem 3e „ 2e „ „ 0,15.
idem idem idem 4e „ 2c „ „ 0,20.
idera idem idem 5c „ 2e „ „ 0,22''.
De Aarde. Aardrijkskuudig Leerboekje voor de
Lagere Scholen............„ 0.30.
H"ederland, idem idem idem 3e druk. „ 0,15.
Allerlei. Leesb. voor de Lagere Scholen. 2e „ . „ 0,25.
H. J. HOFLAND.
Verstandsoefeniugen. Opgaven voor geregelde
en nuttige werkzaambedeo ia School en Huis,
in 2 Stukjes. 2e druk.........ƒ0,15.
L, RIJNENBERG.
Voorlooper van alle in Nederland gebruikt wor-
dende Leerboeken der Franscbe Taal, geschikt
voor zeer jonge kinderen........a ƒ 0,25.
F. C. W. HOPMAN.
Handboek voor Huis- cn Rijtuigschilders en Gla-
zenmakers. 2e druk..........ƒ 1,—.
S. DE JONG Jz.
200 Rekenkunstige Voorstellen opgegeven
bij Rang-examens voor Hoofdonderwijzers ... ƒ 0,20.
Benamingen van Mateu en Gewichten, volgens
de wet van 7 April 1869, benevens de verkorte
schrijfwijze en vroegere benamingen.....ƒ 0,05.
Tijdschrift voor Reken-, Stel- en Meetkunde
ä 50 cents per Jaargang.