Boekgegevens
Titel: 250 rekenkunstige voorstellen, opgegeven bij acte-examens voor hulp-onderwijzers
Auteur: Jong, S. de; Roest, A.L.
Uitgave: Amsterdam: A. Hoogenboom, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 681 D 5
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204909
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Examenopgaven
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   250 rekenkunstige voorstellen, opgegeven bij acte-examens voor hulp-onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
29
te haiidcleii, met belofte, dat hij ^^^ ^^^ winst voor zijne
moeite zou genieten; indien de faetoor zekere som daarbij legt en
alsdan van de winst krijgt, hoeveel heeft de factoor er dan
bijgelegd?
241. Van twee even groote schuldbrieven heeft de eene 8
maanden tegen 4 en dc tweede 9 maanden tegen 5 uitge-
staan. Interest en kapitaal bedroegen toen 1857.75. Hoe groot
is elke schuldbrief?
242. Yier kooplieden beginnen te zamen eenen handel. A legt
in / 3000, B ƒ 3400, C ƒ 4200 en D — gld. De winst is
ƒ 1232 ; daarvan ontvangt D ƒ 490. Men vraagt naar den in-
leg van D en haar ieders aandeel in de winst?
243. Eene vrouw kocht een half stuk lijnwaad min 15 el, en
betaalde daarvoor 10 daalders. Daar zij het van uitstekende hoe-
danigheid vond, liet zij ook het overige halen en betaalde daar-
voor 25 daalders. Hoe lang was het stuk?
244. A, B en C hebben ƒ 354OV4 ^^ deelen. Het ge-
deelte van A is gelijk aan het Vn ^eel van B, cn het deel
van B aan het ^/g deel van C. Hoeveel bekomt ieder?
245. De Maatschappij tot Nut van 't Algemeen is opgerigt
iu..... Wanneer men bij het jaartal 446 telt, dan staat deze
17 V
som tot het jaartal als — '' tot (3 -j- 1 -f V^ -f V3 + enz ) — Vo-
377
Welk is het verzwegen jaartal?
246. Herleid 0,0003 tot eene gewone breuk, welke 57-2 ^^^
teller heeft?
247. Van drie kisten thee is het bruto gewigt 168 en het
netto gewigt 146 kilo. De kisten kosten evenveel geld; het kilo
netto van de eerste kist kost ƒ 4,80, van de tweede ƒ 5,60 en
van de derde ƒ 6,40 het kilo netto. Als de tarra van de derde
kist 2 kilo minder is dan van'dc tweede, en de tarra van de
tweede in dat van de eerste gelijk is, dan vraagt men, hoeveel
bruto gewigt elke kist weegt?
248. Wanneer 36 werklieden 10 uren daags werkende, in
6^/g week een Averk kunnen afdoen, hoe ijverig zullen dan 24
werklieden gereed kunnen zijn met hetzelfde werk, wanneer zij