Boekgegevens
Titel: 250 rekenkunstige voorstellen, opgegeven bij acte-examens voor hulp-onderwijzers
Auteur: Jong, S. de; Roest, A.L.
Uitgave: Amsterdam: A. Hoogenboom, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 681 D 5
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204909
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Examenopgaven
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   250 rekenkunstige voorstellen, opgegeven bij acte-examens voor hulp-onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
n
26
bij inkoop kostte. Uit hoeveel pond heeft die partij bestaan, en
hoeveel rijksdaalders heeft de koopman verloren?
215. Eene kamer, lang 6 el, breed 48 palm en hoog 375
dnim, zal behangen worden luet papier, dat breed is:
a. Hoeveel ellen heeft men daartoe noodig ? h. Wat zal de prijs
van dat papier zijn, als de vierkante el tegen 8 stuivers wordt
berekend?
NB. Deur en vensters beslaan 16 □ el.
216. Hoeveel is de waarde van a: in de volgende evenredigheid :
tk
8,3 8,0$
9: 1100= — + : — ?
4% + 3,n428?;
217. Als een heer het van zijn geld tegen J< en het
0,625 van de rest tegen 5 uitzet, bedraagt de interest van
het nog overblijvend deel ƒ 135. Wanneer gij nu weet; dat het
laatste gedeelte tegen 4^/2 ®/o uitstond, , hoe groot was dan de
rente, die hij per jaar genoot?
218. Tot eenen handel hebben A en B zamen ƒ 6000 bijge-
bragt; C heeft 600 gld. meer gegeven dan B. Met dit geld
wordt ƒ 1000 gewonnen, waarvan A 400 gld. ontvangt. Hoeveel
is de winst van B en C ?
219. Drie personen werken zoodanig, dat, indien de eerste 4
dagen alleen arbeidt, de tweede en de derde het overige in ö'/o
dag kunnen afmaken. Zijn de eerste en de tweede 6 dagen te zamen
werkzaam, dan kan de derde het overige in 3% afmaken.
Hoe lang zal ieder alleen werkzaam zijn over 't geheele werk ?
220. Om een tuin, die den vorm van een regthoek heeft,
staat een muur, die van buiten gemeten, 24 el lang en 17 el
breed is. Deze muur is 4 el hoog eu 0,25 el dik opgemetseld
door een man, die kub. el per dag afmaakt. In hoeveel
dagen kan hij den geheelen muur afmaken?
2431
221. De breuk -, zooveel mogelijk vereenvoudigd, wordt
4641
vermenigvuldigd met eene andere, waardoor het produkt '/o wordt.