Boekgegevens
Titel: 250 rekenkunstige voorstellen, opgegeven bij acte-examens voor hulp-onderwijzers
Auteur: Jong, S. de; Roest, A.L.
Uitgave: Amsterdam: A. Hoogenboom, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 681 D 5
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204909
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Examenopgaven
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   250 rekenkunstige voorstellen, opgegeven bij acte-examens voor hulp-onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
ten. Als de wandelaar 1 el en het rijtuig 2^/2 el per seconde
aflegt, hoeveel is de koetsier over zijn tijd voorgekomen?
196. A en B handelen te zamen een jaar; A legt ƒ 4000
in, maar neemt na 3 maanden ƒ 1000 terug; B legt ƒ 3000 in
en neemt na 5 maanden er ƒ 500 van terug. Welk gedeelte
ontvangt ieder van de winst?
197. Van twee zamengestelde breuken is het verschil =:: 0,36
en hare som is zn 0,92- Bereken hieruit beide breuken als gij
weet dat de noemer van beiden " 132 is.
198. Tegen welken prijs moet een koopman de el laken, in-
gekocht voor ƒ7,35, verkoopen, om 10®/^ te winnen, als hij
op het stuk 2 inmeet?
199. Hoeveel boomen kan men plaatsen op een stuk land, 30 roe-
den lang en 25 roeden breed, wanneer men ze el van elkander zet?
200. A gaat op reis en legt 10 mijlen per dag af, nadat hij
6 dagen op reis is geweest, gaat B hem achterna en heeft hem
in 21 dagen op 7 Va i^^yl ingehaald. Hoeveel mijlen legt B
per dag af?
201. Eene dame had 50 el linnen noodig van el breedte
en besteedde 70 cents voor de el; zij kon ook linnen krijgen van
'Yg el breedte voor 60 ets. de el; wat was voordeeliger, en hoeveel?
202. Jufvrouw P kan zeker werk afmaken in 15 uren, ter-
wijl hare zuster het in 20 uren kan doen. Jufvrouw P werkt
eerst 4*/^ uur alleen er aan en daarna komt hare zuster haar
helpen; in hoeveel tijd zal het werk gereed zijn?
203. Een boer gaat met eene som gelds naar de markt om
2 koeijen te koopen. Hij besteedt het gedeelte en ƒ 4 en
houdt dan nog ƒ 36 over. Hoeveel heeft iedere koe gekost, en
hoeveel geld heeft de boer gehad?
204. Een koopman koopt 180 el laken a 4,50 gld. de el en ver-
koopt het stuk na 9 maanden met 20 winst in het jaar ; hoe-
veel heeft bij voor de el ontvangen als hij el heeft ingemeten ?
205. Een wijnkooper heeft twee soorten Tan wijn; 20 vat van
f 40 het vat en 10 vat van minderen prijs. Hij mengt die beide
soorten en verkoopt het vat gemengde wijn met 5 7o winst voor
ƒ39,90. Wat was de prijs van de minste soort?