Boekgegevens
Titel: 250 rekenkunstige voorstellen, opgegeven bij acte-examens voor hulp-onderwijzers
Auteur: Jong, S. de; Roest, A.L.
Uitgave: Amsterdam: A. Hoogenboom, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 681 D 5
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204909
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Examenopgaven
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   250 rekenkunstige voorstellen, opgegeven bij acte-examens voor hulp-onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
Iß5. Een baas kan met zijn knecht en een jongen zeker werk
afmaken in 7 weken. Hij zou het alleen kunnen verrigten in
13 weken, zijn knecht in 17 weken; hoeveel tijd zou de jongen
er voor noodig hebben?
166. Herleid: - ^^^ +4'A.) x 15.3_
(8,5 X 7,O30 : 3'7„) X 7Vh
167. Zoek de enkelvoudige cn zamengestelde deelers van 514250.
168. Als van de breuk ®/i3 teller en noemer met 6 vermeer-
derd worden, wordt de waarde der breuk vergroot. Hoe komt
dat, en met hoeveel is zij vermeerderd ?
169. Vier personen moeten / 57171 deelen, zoodat 3 maal
het aandeel van A, 4 maal het aandeel van B, 5 maal het aan-
deel van C en 6 maal het aandeel van D evenveel bedraagt.
Hoe groot is ieders aandeel ?
170. Drie kranen vullen een vat. In hoeveel tijd zal dit
kunnen geschieden, als de eerste krfian het alleen in 8, de tweede
in 6 en de derde in 9 uren zou doen?
171. Herleid:
SVo X 2Vo : 3V„
172. Teller en noemer der breuk 79 worden met 5 vermeer-
derd en verminderd. Hoeveel verschilt de som dezer breuken
met de gegevene?
173. Zoek de enkelvoudige en zamengestelde deelers van 221221.
174. In een fabriek werken 25 mannen, 14 vrouwen en 9
jongens. Bij zekere gelegenheid wordt er eene fooi van /391
gegeven, die zij in reden van hunne daggelden moeten verdee-
len. Bereken hoeveel ieder toekomt als 4 vrouwen zooveel ver-
dienen als 3 mannen cn 5 jongens zooveel als 2 mannen.
175. Om 1000 kub. ellen zand te verwerken zijn 25 man
13 dagen bezig; hoeveel ellen zouden door 39 man bij gelijke
vlijt in 15 dagen worden verwerkt?
V 13
176. Herleid: -
: l^üWVa + 5,3 - 6%) X 9
/
5'72,—0,313.
177. Teller en noemer ecner breuk, worden met 3 vermeer-
2
■ÉMÜIÜ