Boekgegevens
Titel: 250 rekenkunstige voorstellen, opgegeven bij acte-examens voor hulp-onderwijzers
Auteur: Jong, S. de; Roest, A.L.
Uitgave: Amsterdam: A. Hoogenboom, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 681 D 5
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204909
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Examenopgaven
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   250 rekenkunstige voorstellen, opgegeven bij acte-examens voor hulp-onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
18
137. Op een plek gronds, die 25 el lang en 21 el breed is,
wordt een tuin aanglegd, zoodanig d.it men aan elke zijde nog
1 el ruimte overhoudt. Deze tuin wordt in vier gelijke deelen ver-
deeld door twee elkander regthoekig kruissende middelpaden van l'/a
el breedte, hoeveel vierkante ellen bevat elk deel?
138. Drie steden A. B. en C. liggen in eene regte lijn: A.
ligt 12 Ned. mijlen oostwaarts en C. 3 ned. mijlen westwaarts
van B. Twee vrienden loopen uit A. en C. elkander te gemoet
en vertrekken op hetzelfde tijdstip. Die uit A. legt l'/^ el en
die uit C. 1^/4 el per seconde af, terwijl de laatste te B, geko-
men, een kwartier rust. Op welken afstand van B. zullen beide
vrienden elkander ontmoeten?
139. Telt men bij den noemer van zekere breuk 4, dan wordt
die breuk l'/g maal kleiner; telt men bij den teller 5, dan is
zij welke breuk is dat?
140. A en B handelen te zaraen. A met / öOOO en B met
ƒ 6000. Na 8 maanden legt A er nog zooveel bij, dat hij bij
het einde des jaars 52 ®/q , van de winst krijgt. Hoeveel heeft A
er bij gelegd ?
141. A heeft een kapitaal van 1400 gld. in den handel. Eenige
maanden daarna voegt B daar 2000 gld. bij. Nadat A 12 maan-
den gehandeld heeft, bedraagt de gezamenlijke winst 410 gld.,
waarvan A 210 gld. toekomt. Hoeveel maanden is het kapitaal
van B in den handel geweest?
142. Zeven honderd ponden worden verkocht met 10 en
21 gld. winst voor 560 gld. Hoeveel winst zou men gehad
hebben, als diezelfde koopwaren a 80,5 gld. de 100 IB waren
verkocht ?
143. Om een tuin, die eene oppervlakte heeft van 96 □ roe-
den en waarvan de lengte tot de breedte staat als 3:2, wordt
eene schutting geplaatst van 2^® cl hoogte. Hoeveel □ ellen hout
is daartoe noodig?
144. Als men bij den teller eener breuk 1, en bij den noe-
mer l'/g optelt, verandert de waarde niet. De som van teller en
noemer is 39. Welke is die breuk?
145. Een boer heeft 3 bunders bouwland gekocht voor 2500