Boekgegevens
Titel: 250 rekenkunstige voorstellen, opgegeven bij acte-examens voor hulp-onderwijzers
Auteur: Jong, S. de; Roest, A.L.
Uitgave: Amsterdam: A. Hoogenboom, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 681 D 5
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204909
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Examenopgaven
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   250 rekenkunstige voorstellen, opgegeven bij acte-examens voor hulp-onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
15
van hetgeen er over was en C. 0,0 van de rest met 0,^0 X >
u
gulden , waardoor de som juist verdeeld is. Hoe groot was die som ?
109. Een kapitaal, dat tegen 472 ®/o 'sjaars uitstaat, geeft in
8 maanden 16 gld. meer interest dan '/m het kapitaal bedraagt.
Hoe groot is dat kapitaal?
110 Een grutter wil in zijn winkel twee bakken naast el-
kander laten maken, wier inhouden tot elkander moeten staan
als 4'/2 : 4. Zij moeten 8 palm breed en beiden even diep
zijn. Als hij nu over eene lengte van 34 deeimeters beschikken
kan, hoe moet dan die lengte verdeeld worden?
111. Eereken de waarde van den vorm 7254 — 7482 -[-
597 X 68, in aanmerking nemende dat deze getallen staan in
het twaalftallig stelsel en breng de uitkomst in het tiental-
lig over?
112. Zoek de enkelvoudige en zamengestelde deelers van 8910.
113. Bereken de waarde van:
^40/,, + 16^/, _ 1«/, X X 1-.
\ . 117I3 5% "6
114. Veertien personen maken in 30 dagen het ^/g van
zeker werk af. In hoeveel dagen zullen 20 personen het overige
afdoen ?
115. Van een rekenk. reeks is bekend, de eerste teim =z 7,
het verschil = 5 en het aantal termen 20; hoeveel bedraagt
de laatste term?
116. Een vesting is geproviandeerd voor 1200 man geduren-
de 9 maanden; na 2 maanden wordt de bezetting met 300 man
vermeerderd; hoe lang kan nu de voorraad nog strekken ?
117. Hoeveel dagen moeten 25 personen werken om een
gracht te graven, die 65 el lang, 5 el wijd en 3 el diep is,
als 36 personen in 14 dagen een gracht van 117 el lengte,
6 el wijdte en S'/g el diepte kunnen graven?
118. Van eene rekenk. reeks is bekend; de eerste term 5 ,
het aantal termen =r 12 en de som 258. Wat is het verschil
van deze reeks ?
119. Bereken de waarde van den vorm: 8170 — 475 -j-