Boekgegevens
Titel: 250 rekenkunstige voorstellen, opgegeven bij acte-examens voor hulp-onderwijzers
Auteur: Jong, S. de; Roest, A.L.
Uitgave: Amsterdam: A. Hoogenboom, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 681 D 5
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204909
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Examenopgaven
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   250 rekenkunstige voorstellen, opgegeven bij acte-examens voor hulp-onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
14
van een el laken, dat voor 4 gulden is ingekocht. Hoeveel per-
cent is daarop gewonnen?
101. Acht arbeiders graven eene sloot, die 25 decameters
lang en gemiddeld 2 ellen breed is in 16 dagen, als zij 15
uren daags werken. Vroeger hadden 6 van hen, dagelijks ]0
uren werkende in denzelfden tijd, eene sloot geschoten , die 20 roeden
lang 15 decimeters breed en l'/^ el diep was. Hoe diep moet
de eerste sloot gegraven worden ?
102. De jaren, die den ouderdom van twee kinderen en die
hunner ouders uitdrukken vormen eene evenredigheid. De kinde-
ren zijn te zamen 14 jaren oud en telt men de jaren van vader
en moeder te zamen, dan komt er 70, terwijl het jongste kind en
de moeder, die jonger dan de vader is, te zamen 36 jaren tellen.
Hoe oud is ieder afzonderlijk ?
103. Een biersteker heeft een vat bier van 12 gulden; hij tapt
er 30 kan uit en vult het weer aan met bier van 8 gulden. Nu
tapt hij er weer 15 kan uit en giet daarvoor water in de plaats.
Als hij nu dit bier met 10 winst wil verkoopen, hoe hoog
moet hij dan het vat stellen?
104. A. B. en C. handelen zamen. A. legt in 1200 gulden
B. 1400 en C. krijgt 192 gulden van de winst, die in het ge-
heel 504 gulden bedraagt. Hoeveel heeft C. ingelegd?
105. Een jongen, een zeker getal met 234 moetende ver-
menigvuldigen , vergeet bij de tien- en honderdtallen in te
springen en krijgt daardoor in het product 409725 te weinig.
Welk was het vermenigvuldigtal ?
106. Van een regthoekig stuk land staat de lengte tot de
breedte als 26 : 3; terwijl de geheele omtrek 290 roeden is.
Dat land gekocht zijnde, tegen 4 gulden de □ roede, wordt
voor 312 gulden 's jaars verhuurd. Hoeveel percent wordt er
nu van het koopkapitaal getrokken?
107. Iemand verkoopt een stuk linnen voor 0,80 gulden de
el en wint dan op het geheele stuk 4 gulden. Als hij ƒ 1,50
minder ontvangen had, dan zou zijne winst 12'/o "/o''J" geweest.
Hoe lang is het stuk?
108. Van zekere som guldens ontvangt A. Vio' ^e helft