Boekgegevens
Titel: 250 rekenkunstige voorstellen, opgegeven bij acte-examens voor hulp-onderwijzers
Auteur: Jong, S. de; Roest, A.L.
Uitgave: Amsterdam: A. Hoogenboom, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 681 D 5
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204909
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Examenopgaven
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   250 rekenkunstige voorstellen, opgegeven bij acte-examens voor hulp-onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
13
Urie menseben koopen laken, A. van ƒ 3, B. van / 3,50
cn C. van 4 gulden de el. Zij betalen ieder evenveel en koopen
te zamen 146 ei. Hoeveel heeft ieder afzonderlijk gekocht?
93. De inhouden van twee oliebakken staan tot elkander
als 9:10. De kleinste is 8 palm lang en 6 decimeters breed;
de grootste 1,2 meters lang en 8 palmen breed. Als zij tezamen
9,13 hectoliters olie kunnen bevatten; hoe hoog is dan elke bak?
94. Een korcnkooper verkoopt eene partij tarwe ä 240 gulden
het last en verliest daardoor 60 gulden. Had hij voor de partij
180 gulden meer ontvangen, dan zou hij 8 ten honderd gewon-
nen hebben. Hoeveel kostte hem het last?
9 5. De prijs van cén pond thee is:
1

+ 0,039:

Voor hoeveel moet men het pond verkoopen om 10 te winnen?
96. De som van teller en noemer eener onverkleinde breuk
is 432. Verkleint men de breuk, dan is de som van teller en
noemer 9; terwijl de som der beide tellers 196 bedraagt. Welke
zijn de breuken?
97. Er is een oliebak. lang 1,5, breed 0,8 en diep el.
Op 4 decimeters afstand komt er ren lek, zoodat de overige olie
er uitloopt. Hoeveel ®/o ^^i'licst hij en met hoeveel ®/q winst
moet hij de kan verkoopen om zijn verlies te dekken?
98. Van eene erfenis krijgen 5 kinderen ieder 3432 gulden.
Als voor de successieregten eerst 12 zijn betaald en daarna
de executeur 2^/0 ^Iq van het overige genoten heeft, vraagt men
hoe groot de erfenis geweest is?
99. Een koopman heeft twee partijen gerst van 4 en 5 gul-
den de mud. Als bij te zamen 13 lasten heeft en ze zonder
winst of verlies tegen 137,5 gulden het last kan verkoopen,
hoeveel lasten zijn er van elke soort?
94/ 52 4
100. 3,0Sii X —X — : 3--(- 3,J gulden, is de prijs
85 165