Boekgegevens
Titel: 250 rekenkunstige voorstellen, opgegeven bij acte-examens voor hulp-onderwijzers
Auteur: Jong, S. de; Roest, A.L.
Uitgave: Amsterdam: A. Hoogenboom, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 681 D 5
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204909
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Examenopgaven
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   250 rekenkunstige voorstellen, opgegeven bij acte-examens voor hulp-onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
11
17. Vermindert men teller eu noemer elk met 1 , dan wordt
zij =: Vi- Welke is die breuk?
73. A. koopt 12 last 10 mud koren a 210 gulden het last.
Hij bevindt, dat een gedeelte besch.ndigd is en betaalt daarvoor
^/g van den bepaalden prijs. Zoo hij nu 2450 gulden betaalt,
vraagt men welk gedeelte van de partij beschadigd is?
74. Vind de waarde van x in:
7'®/,g holl. rijksd: 3'/i3 goud. penn. 17''/g decam : x hectam.
75. Een balk, waarvan de afmetingen zijn: 2 el, 0,4 el en
0,6 el, wordt in het water gelegd. Zoo de soortelijke zwaarte
van het hout 0,7 is; hoever zal hij dan boven water uitsteken?
76. Twee boden reizen uit A. naar B. langs denzelfden weg.
De eene, die 30 ned. mijlen daags doet, vertrekt 5 dagen vroeger
dan de ander, die 40 ned. mijlen per dag reist. Hoeveel uren
liggen die plaatsen van elkander, als men weet, dat de boden
te gelijk aankomen?
77. A. koopt eenige ponden koffij voor 600 gulden. Door
verschillende omstandigheden gaat van de partij verloren.
Zoo hij nu de rest ïi 0,64 gulden het pond verkoopt, wint hij
nog 24 gulden. Hoe groot was de partij?
„„ w „ , u n j 2,1155 + 106 X 4,n4285
78. Welke waarde heeft de vorm: -J-—-1-
(1,416 — 1,016) X 2,61
32/
79. Zekere breuk, die 6 tot teller heeft, met vermenig-
/•)
vuldigd zijnde, geeft 2. AVelke breuk wordt hier bedoeld?
80. Eene opgaande tiendeolige cn eene zuiver repeterende
breuk worden met dezelfde twee cijfers geschreven en hebben
een verschil van Vu60' Welke zijn die breuken ?
81. Wat is de waarde van x in:
3V33 Ned. el: 117V, Amst. el = 9V3 Zilv. rijder: a: Gld.?
(1 Amst. el = 0,688 Ned. el.)
82. Bereken de waarde van :
3
{(3% + 6V, + 8,5 -3,J8571S) X 2Va}:
17 Va'