Boekgegevens
Titel: 250 rekenkunstige voorstellen, opgegeven bij acte-examens voor hulp-onderwijzers
Auteur: Jong, S. de; Roest, A.L.
Uitgave: Amsterdam: A. Hoogenboom, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 681 D 5
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204909
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Examenopgaven
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   250 rekenkunstige voorstellen, opgegeven bij acte-examens voor hulp-onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
10
bevindt, dat het 1300 centimeters korter is geworden, terwijl
de breedte, die voor het krimpen 1,44 meters was, daarna slechts
13,8 decimeters bedraagt. Men vraagt hoeveel el van dezelfde
soort en dat hij op dezelfde wijze moet krimpen , hij nu noodig
heeft, om het bepaald getal uniformen te kunnen leveren?
64. Iemand koopt op 15 ellen na, een half stuk linnen en
betaalt dan 15 gulden. Wanneer hij de overige ook neemt, dan
moet hij nog 37.50 gulden betalen. Hoe lang was het stuk?
IV.,
65. Van een balk, die —^ el lang, 4 palm breed en 35
duim dik is, woi*dt de lengte zooveel verminderd, dat er nog
''/g van den inhoud overblijft. Hoe lang en van' welken inhoud is
de overgeblevene balk?
66. Iemand laat een makelaar effecten koopen, rentende ^V/o^/o-
Indien de koers 63Yg is, en de makelaar Y4 % provisie
rekent, hoeveel wint dan de verkooper ten honderd?
67. Een el laken wordt verkocht voor een dukaton met P/j^
percent verlies. Voor hoeveel moet hij de el verkoopcn ora 6^4
te winnen?
68. Do waarde van de volgende uitdrukking in eene tien-
deelige breuk uit te drukken:
(3% X 57, X 33/, X ^VJ : dVn X ^'/tsO
69. De steden A. en B. liggen 25 mijlen van elkander. C.
doet hier over 5 uren. Een rijtuig gaat van A. naar B. in 2
uren, doch te B. gekomen zijnde, wacht het aldaar 12 minuten
cn gaat dan weder naar A. Op hoeveel mijlen afstand van A.
ontmoet het rijtuig den voetganger C?
70. Een ned. el wordt op 2 maanden gekocht voor ƒ 12,50
De amst. el wordt op 6 maanden crediet verkocht voor / 10,32
Hoeveel heeft hij ten honderd gewonnen?
7 1. Wat is de waarde van . in : + 7.8) + (9.16 - 8 V.q),
5V3 X 7V9 : 1.86J.
72. Van eene breuk bedraagt de som van teller en noemer