Boekgegevens
Titel: De nuttige handwerken: handleiding ter beoefening der nuttige handwerken, hoofdzakelijk voor haar, die zich voor het examen wenschen te bekwamen
Auteur: Visser, W.H. de; Top, J.D.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1897
3e verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1233
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204893
Onderwerp: Afzonderlijke kunstvormen: textielkunst
Trefwoord: Handwerken, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De nuttige handwerken: handleiding ter beoefening der nuttige handwerken, hoofdzakelijk voor haar, die zich voor het examen wenschen te bekwamen
Vorige scan Volgende scanScanned page
VOORREDE.
Met eenUje beschroomdheid hebben de schrijfsters van dit werkje
zich aan den arbeid begeven. Er is in de laatste jaren reeds zoo
veel verschenen op het gebied der vrouwelijke handwerken. En onder
die verscheidenheid is ook veel goeds. Toch meenden zij, dat enkele
werkjes wat groot van omvang zijn en door den hoogenprijs ervan
hiiiten het bereik van velen moeten blijven, of dat andere ivat sober
van inhoud zijn en hierdoor minder aanbevelenswaardig als leid-
draad bij de studie voor een examen. Om nu in beide leemten te
voorzien, hebben zij het gewaagd een geheel samen te stellen^ dat,
naar zij met eenige gegrondheid hopen, aan de eischen zal voldoen.
Iets bijgedragen te hebben tot ^vat goed is, schenke haar voldoening,
IÏFJt(;E>-oi'-/ooM, ^ ,, . • iw«7 VISSER.
AUNHEM. .1. I). Ti)\\
VOORKEDE VOOR DEN TWEEDEN DRUK.
Bij het gebruik van den eersten druk bleek ons, dat er in ons
werkje vele gebreken en leemten waren. Zooveel mogelijk hebben we
getracht die te herstellen: het onpraktische gedeelte hebben we ver-
wijderd, het ontbrekende aangevuld, het onduidelijke helderder gemaakt.
Moge deze uitgave eene even goede toekomst te gemoet gaan als
de eerste en op nieuw bijdragen tot het goede, dat wij ons voor
oogen stelden.
IÏKU(.K>-0|.-Z(M)M, 1 , W. ]]. DE VISSER.
Akm.km. j J. 1,. T01>.
VOORREDE VOOR DEN DERDEN DRUK.
Acütgenaam was het voor de schrijfsters van verschillende zijden
enkele wenken en vragen te vernemen voor den inhoud van den
tweeden druk. Nu de behoefte aan een nieuwen druk zich deed
gevoelen, hebben zij getracht verbeteringen aan te brengen, waar
dit toenschelijk bleek te zijn. Hopende dat deze ttitgave een even
toelkome ontvangst moge hebben als de eerste en tweede druk,
zenden zij haar in 7 licht.
HKKO.VO..-ZOOM. I W. H. DK VISSKII.
Ahmikm ( .1. M. lOlV