Boekgegevens
Titel: De nuttige handwerken: handleiding ter beoefening der nuttige handwerken, hoofdzakelijk voor haar, die zich voor het examen wenschen te bekwamen
Auteur: Visser, W.H. de; Top, J.D.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1897
3e verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1233
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204893
Onderwerp: Afzonderlijke kunstvormen: textielkunst
Trefwoord: Handwerken, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De nuttige handwerken: handleiding ter beoefening der nuttige handwerken, hoofdzakelijk voor haar, die zich voor het examen wenschen te bekwamen
Vorige scan Volgende scanScanned page
21
waarvan de knoopjes van het feston naar de opene zijde van
het knoopsgat zijn gekeerd. Zie hg, 26. Schuine knoopsgaten
komen zelden voor; zij zijn moeilijk te vervaardigen, omdat
schering en inslagdraden bij zulk een knoopsgat zijn verbro-
ken. Om het uitrafelen van een knoopsgat te voorkomen, is
het wenschelijk, dat het wordt omgeregen.
Vetergaten kunnen gefestonneerd of gecordonneerd worden.
Een vetergat kan gefestonneerd worden zóó, dat het koordje
van het feston naar het gat, en ook dat het van het gat is
gekeerd. Xaar het gat gekeerd komt weinig voor; dat maakt
de opening altijd klei-
Fig. 'Mk
> • n n
3« O a u
^ • e O •
•tea a »
t a 9 f» 9
as « A »
«CSI • B B
aan»
9 » » « 9 «
•«»•BB
%9mmmo
•aaaaa
lOBiai
t
9 d a ■ a I
TBaaa
«
^nwm
* «t a ft a
tmmmn
• mm9m
«aa aa
va U M •« M
n » n 9 a
H na II n
1t » tf M
a « a O 9
a a a a a
a aa A 9
a 9 a O a
n SI a a a
»80 94
a 9Bsa
aaaa «
a a • a a
a ■ a 9 a
a M ■ » a
A 8 9 n 9
0 n • BS
a «a a»
t e aa a
• »BflP
m» m99
aaaaa
a ff a « n
a 9 n a n
aa 0 a a
a a a a a
a a 9 a ft
9 a a a a
* •» 4ir
a ■ a
a a 9
a s a
9 a a
9 a a
an a
0 a
SS a
aua
9 a a
a aa
« rf ^ M «tf •
a tf V « » i
aHffl c »
a aIV aa
39839«
aayo'
8S>»Ba
aataaa
9 asioa
aüf
aaaaa»
aasaai
aaat
«I» • A
s a a 9
!»a a 9
a O > a
a a a B
900 0
9 a a tl
t M a a
1« V a
• «08
B » V
a B B
»9»
la 1»
a 91»
aau
99 9
aaa
B BO
0SH
t* 9 y
Ba»
a a a
nu ft
aaaaaasa
Na0O0aa9
aaaaaaua
9 n99ao a 9
aa0aaaa9
aaaa9aaa
agaaaaaa
aaaMiiaaa
»«aa»«
a tt s a a a
a la a O M ff»
a* v R a w
0 a »^(ao
a 01 O a 9 n
a iB « a a M
«»••aaBaaaaaauaaa
aaaaaaiaaasuoaaa
atBaaBiatanaiviitta
aBBwaaaiaaaunaaa
0O0aaaaft0seusj<j»ii
■••»»•»•aaaaawMa
000a»a09aaa9iiuua
9flBa9aai9ft09Mtiua
aan9aaftPBBaa«Maa
aaBaaaaBaaaaa^iMa
■0fta00^aaBaa9asa
0 9 0 0 9 9 8>a
BBaaaitwa
0aa»«vBia
000^00 wa
aa0«a if a 0
aa»aattaa
aaa00D99ft a
ner en het is ook niet
zoo sterk als de andere
wijze van bewerking.
De eerste zijn sterker
en worden meer ge-
bruikt dan de tweede.
Zij komen voor in
vrouwen-borstrokken ,
in den achterkant der
boorden van een mansbroek, in kinderlijfrokjes, enz De
omtrek van een vetergat wordt eerst omgeregen en daarna
wordt er met een priem eene ronde opening ingestoken.
Moet het vetergat groot zijn , dan kan uit de opening een
cirkeltje worden weggeknipt.
ae^a 00880« 98»aa¥«
a aa000t>0«0000n»9
a afiaaavaaaaaaaaa
aoaaaasaDBoaawaa
9aaB99aataaaBi»tf«
jBanaaaBBBBwaaaaB
m t» ^ •
M t
oaoff t
0 0 59:
snsut
a aaat
aa aat
B a 00^
a a aat
a aaai
a a a at
aaaai
a aaa«
a a • «1
a a 9 ai
aa aal
n M a • I
a 9 a al
asaa:
aaaa.
o»a0«
«0901
a oiaai
•« a« ■ ».i
»1*9 a>
B a • I