Boekgegevens
Titel: De nuttige handwerken: handleiding ter beoefening der nuttige handwerken, hoofdzakelijk voor haar, die zich voor het examen wenschen te bekwamen
Auteur: Visser, W.H. de; Top, J.D.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1897
3e verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1233
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204893
Onderwerp: Afzonderlijke kunstvormen: textielkunst
Trefwoord: Handwerken, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De nuttige handwerken: handleiding ter beoefening der nuttige handwerken, hoofdzakelijk voor haar, die zich voor het examen wenschen te bekwamen
Vorige scan Volgende scanScanned page
17
Fisr. 19.


Wordt de- fetöf met/een.
ff ^ • • .
vfif'ri r()'^steek..ingehaald ' ^
17 en daarna nitgestript,
Dit liitstiip^Ur Y^'-
ei^iökiL^ülo^e zorg. Het uit-
haalde gedeelte WO
kleinst mogelijke ruimte te-
ruggebracht, de rijgdraad met
een speld vast gestoken en
daarna krabt men met een
niet te dikke naald steekje voor steekje langs de ingehaalde
stof. Men begint bij de linkerhand en houdt den duim van
de linkerhand telkens op het uitgestripte gedeelte. De naald
waarmede men uitstript
ding tot de stof.
Fig. 20.
mag
f If lAtUi
KM*« • • • «m «««A
•(ill H« 10 k< If W<il««>lfMI
imi I w»bi
«vi>.<nrM»nito<Ni
* «M'l 11 MM
11M ••»«•lUNMIM*
) IA« KJ I Ml .J
HM iif I M M*<
w.
«I« >ti • (n<i rc •• I »'iirnfVTi
«I r«' I tM I < •<«« MMM
fca ................ iMi
(tM|i«««n ri I ■ I
m
MlMl
BtXMl
>M ' «t • ' ■|>«l«iU
IM« «lo

liHMIII«*»«**
l^iMiWtl M»iu*i« rM«i «I«I
••MaWH l*M »MI I (•*! «Ml * I" I '**• M M h I. • r< tr« M'<« «>
........................... .^i,,,,,,,,.. »oiiÜ'.SM»-*
• IM*«,««««»*! *•«•••«**«*'II' llllXIOHXMrMMiM^-KOKuJ
»M I ••«• I O M M n ff*« • M* •4' I M KwWWW « ..........'IM
.............................
< •»« •< I •••• tMi I rt*mii»* t«« !' • I' I' ........ .........
k{FI• «laJ.tïTnTnmSïiSSïBÏM ^
I M >1 M »««•« •• « «•••l< ••••»*< »« ••• M ••«•
i» N«*. I * •• ••••• •• »«•! «VHM •• rn *•! »I «11 it«( t**«
I »• II»••• ril «»Mti »irun Ml »11 »«ff«t té IM riffto »««I
»H t»l«*l I •«•< I««««»•<...,«(M»«,«
• M •• I ••» ^««vtx ti«n 11« »• •**(• I ••«•« •«. I
I! ? r^^r!"****'«'^»••»«•it.«.* MI .n* I
M I M I* •«•••UI»!«««! «•«« M« «« W« •• »• M* I »M.« *•• •
ri 11 >11 rMi II ii*i«r41«««« »«MI n< i«»«< *« •.«*«« in i
. M " MtMii mil »m»ii I i»ti«M ril mi«i i i
U M I •«••i« ••»«.. t*M« »II »Ml. *«••••• ni • •• I IM 4
II• »•«•••<>•>I«..««.»M••• •««V......«»..«. fill
•»Uil* m«*.« •«*<*« »I («a »IM« n« • UM« •
I« •« >1 *«• • 11 tl c tl»l I •« 11« I«. I« M <

[SrtHHi!
r.iJ<rTM*«r«i«*i ru • H*a«« »Mi mrf»i i
__mil »»*■«« VlIH __
*wwiair«i*i«»r<Kwii iMi*fi«i*mn w>ii ^ m«« «w »i« i< nti«« n ii »mii ii • 'm »«tnii h ii ti«t km ii i i nii iiiii i ti rii tftm
«k. w^m^mtu ««ii IM M H mi*i«mi«««im**M»i mi n 11 mi M*f 111 nu i< »itKiJ ii 11 »itiiiiu»« i ii tu imii r«i ri i ii ii i »i i u ium
■ mmnm mii imkum ntum i iitmi»« m»*mi» .........om u h i mi im n i< un m»i«i ••« m m. »m .m im .«„IVi.AAZnt
Ï^mmmmw n i n niiMWii wwww w «ii »i ii i**" • ••« • >M i*t« i«i'*4 UM I U M M MIHI ntiHi i M >«i »i« «• • •«M» I
....... 11II IM ■ M »-«»I• Xl ......................................................
•«■■■UOTM I« M«r«ri«» M« m »M i •••• »• • i • 14 I*I«|t tl III11IIM M| 11 ifft til 11< >tl »I i«l< II »1 »MII« I
MMMMPW ITMm i^MI MM mlü Xl«*' »MM« «MM* >1 tl IffMI»« l#|«|, *, M M • •••« rfl II Ml in»r I ll«*< 11 II«!««*
, ««MimM« M( 111 »»M»«! M4II »1 •4IMOT»M«M II »I •.«MWimil •««•..... .M MIIII .1« «M
»•ffIfMIM
ril I«« • 14 m »m •• •« •• M4« l«l i »»mimm ••m««*MM*4»M*«lM«*l*mm >111k11 «M i
MIMI M11 »III11«« MI niMl Mllll »I »HI«M«iM^*««*|4 II HM*n«l*»M«l« I »101 ■ I
MM* Mim IM I '/ tIMI M II »• »• MM******* »MI •• M4 M< ••• • • »4 »Hl^
mimh IIM« m«i IUI ii*i»M u M l> 11< •••• Ml: t; Min >a w*,«
I MM m »< • I •« IM 4«*< I»«1* II ii«iiw«>i(iaH »«iivniM« MM«**M*»*MM< wM«*«b
•*'•»! im»i m H »•••• • • •«••••m
4ftni.ibiu-uii inr-—nm*• m»iiitiiim^th«i«imuiimmiimmmiiiii»UIinim«M(n«l
•IM H liHftu imiilavntHiiii inui n ii*rw4%* iMMi««»««i«iMrti u»iai*iMi i* ii* i* tM**«* n* •< »««iMM'ta
OMMti »MM luiimummriMMiu i •rii^vinM*«** i niwiiiniiiiiiwwiHi iMMitii niiMumoiMm • m
I
niet te grof zijn in verhou-
Is dit geschied, dan wordt
de boord op de ruimte, die
in gelijke deelen is verdeeld,
gespeld en eerst aan den
rechten kant der stof er
opgezoomd;(fig. 19), liefst op
elk plooitje één zoomsteek.
De zijkanten van den boord
worden hierna overhands
en eindelijk de
den averecht-
toegenaaid
boord
sehen
aan
stof overge-
gezoomd.
kant der
Deze zoomsteken
behooren zoo klein te zijn,
dat zij aan den rechten
kant van het goed niet te zien komen.
Xu tegenwoordig met de machine veel wordt genaaid,
wordt een boord niet altijd met de hand opgezoomd. Xaait
men hem met de machine op het goed, dan wordt dat eerst
ingehaald, gelijkelijk onder den band verdeeld, doch nn legt
De Visser & Top. 'Suttiae Hmnhr. 3e druk.
O