Boekgegevens
Titel: De nuttige handwerken: handleiding ter beoefening der nuttige handwerken, hoofdzakelijk voor haar, die zich voor het examen wenschen te bekwamen
Auteur: Visser, W.H. de; Top, J.D.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1897
3e verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1233
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204893
Onderwerp: Afzonderlijke kunstvormen: textielkunst
Trefwoord: Handwerken, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De nuttige handwerken: handleiding ter beoefening der nuttige handwerken, hoofdzakelijk voor haar, die zich voor het examen wenschen te bekwamen
Vorige scan Volgende scanScanned page
15
afgeknipt, de naad omgekeerd en een naar binnen ingeslagen
zakdoek vertoont zich; met den gewonen zoomsteek wordt
daarna de zoom genaaid.
Fig. 13.
Fisr. U.
Bij het naaien van
zoomen met hoeken
wordt niet altijd de
diagonaal met den
overhandschen naad
genaaid. Men naait
hem ook wel met
een' stiknaad, waar-
door de steken op
den besten kant niet zoo zichtbaar worden, als wanneer zij
met den overhandschen steek genaaid zijn.
Wil men dezen zakdoek fraai genaaid hebben, dan kan
men dit met opengewerkte zoomen doen. Zie tig. 13.
Open zoomen komen, behalve op
de hier aangegevene ook nog op
andere wijzen voor. AEen kan de
draden twee aan twee en daarna
vier aan vier beurtelings omwoelen, zoodat men neven-
staand figuurtje krijgt. Zie fig. 14.
Men kan ook eenige dwarse
draden uithalen en dan telkens den
derden en den vierden over den
eersten en tweeden rechten draad
heen halen en later met den zoomsteek den zoom aan dit
randje bevestigen. Zie fig. 15.
Men kan ook, als de draden zijn
uitgehaald, eerst een randje fesron-
neeren langs den boven-en onderkant
en dan den zoom naaien. Zie fig. 10.
Open zoomen komen ook nog voor aan wiegenlakentjes,
kussensloopen en fijne linnen beddelakens.
Fisc 15.
-tt
Fig. 10.
t'eàtori

ttrbcöïiiL
Fee ton