Boekgegevens
Titel: De nuttige handwerken: handleiding ter beoefening der nuttige handwerken, hoofdzakelijk voor haar, die zich voor het examen wenschen te bekwamen
Auteur: Visser, W.H. de; Top, J.D.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1897
3e verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1233
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204893
Onderwerp: Afzonderlijke kunstvormen: textielkunst
Trefwoord: Handwerken, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De nuttige handwerken: handleiding ter beoefening der nuttige handwerken, hoofdzakelijk voor haar, die zich voor het examen wenschen te bekwamen
Vorige scan Volgende scanScanned page
Ulz.
wat de tweede moeielijkheid aangaatp Zou het at' te keuren
zijn, dat de vlugge leerlingen, wanneer zij gereed zijn, de
minderbedeelde lotgenooteu helpen! Ons dunkt, met ver-
standig overleg van de onderwijzeres kan dit het bezwaar
van de kinderen hoovaardig te maken, overwinnen. Bij ge-
brekkige hulp in de Lagere School kan dit de onderwijzeres
nog van dienst zijn. Mochten er evenwel bezwaren tegen
oprijzen, welnu, laat de kinderen eenig ander werk doen,
dat de voorgaande oefening nog vaster in het geheugen
prent. Somtijds worden de achterblijfsters na schooltijd ge-
houden om werk in te halen. Dit middel mag alleen toege-
past worden, wanneer het achterblijven voortkomt uit luiheid
of onoplettendheid. In andere gevallen, buiten de schuld van
de leerlingen, mag men ze niet langer dan noodig is in de
school houden, daar de schooluren talrijk genoeg zijn voor
de krachten van jonge kinderen. Eene groote verbetering zou
het ook zijn, als overal de lessen in de handwerken onder
de gewone schooluren gegeven werden; op de meeste lagere
scholen schijnt daarvoor bezwaar te bestaan, omdat men eene
bezigheid daartegenover mist voor de jongens en ook omdat
de onderwijzeres zich dan niet met de jongens van hare
klasse zou kunnen bemoeien. De leerlingen komen met hun
zesde levensjaar in de lagere school en ze moeten, hoewel
nog zoo jong aan de handwerken beginnen.
VEKDKELING VAN DE LEERSTOF VOOR ZES JAREN.
3 uur per week tot 9 jaar.
3 uur per week van 9 — 12 jaar.
6—7 jaar.
Breien : de onderwijzeres zet ongeveer 30 steken op. De
leerling maakt een breilap met verschillende bewerkingen en
begint eene kous.