Boekgegevens
Titel: De nuttige handwerken: handleiding ter beoefening der nuttige handwerken, hoofdzakelijk voor haar, die zich voor het examen wenschen te bekwamen
Auteur: Visser, W.H. de; Top, J.D.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1897
3e verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1233
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204893
Onderwerp: Afzonderlijke kunstvormen: textielkunst
Trefwoord: Handwerken, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De nuttige handwerken: handleiding ter beoefening der nuttige handwerken, hoofdzakelijk voor haar, die zich voor het examen wenschen te bekwamen
Vorige scan Volgende scanScanned page
KLASSIKAAL ONDERWIJS.
De wet vau 17 Augustus 1878 heeft de „nuttige hand-
werken" tot een verplicht leervak gemaakt voor de lagere
school. In hoever het onderwijs in dit leervak aan de ver-
wachtingen beantwoordt, laten wij in het midden ; evenwel
is het wenschelijk, dat alle pogingen in het werk gesteld
worden om de vrouwelijke jeugd goed en grondig te leeren,
wat haar altijd van het grootste nut kan zijn. Hoewel het
geven van klassikaal onderwijs in dit vak nog op vele hin-
derpalen afstuit, is er toch ook hierin veel vooruitgang te
bespeuren. Om het onderwijs goed klassikaal te geven, dient
de onderwijzeres in de eerste plaats goed te weten, wat
klassikaal onderwijs is.
Klassikaal onderwijs is onderwijs, dat aan eene geheele
klasse tegelijk gegeven wordt in hetzelfde vak. Het staat
tegenover het onderwijs, aan één individu gegeven, n. 1.
het hoofdelyk onderwijs.
Tot het welslagen van het klassikaal onderwijs heeft men
te zorgen voor den leergang, den leervorm, den leergeest en
de leermiddelen.
Een goed geordende leergang zal bepalen: lo. welke oefe-
ningen in het vak „handwerken" gedurende het aantal
schooljaren zullen gehouden worden; 2o. hoe die oefeningen
elkander zullen opvolgen, d. w. z. welke oefeningen in elke
klasse zullen gehouden worden; 3o. hoe de oefeningen elkan-
der zullen afwisselen; 4o. hoeveel tijd aan elke oefening zal
besteed worden.