Boekgegevens
Titel: Lees- en taaloefeningen ten dienste van doofstomme kinderen, ook geschikt ten gebruike van hoorende kinderen, in de laagste klassen der lagere school
Auteur: Hill, Moritz; Hirsch, David
Uitgave: Rotterdam: Hendrik Altmann, 1864-1869
Inrigting voor doofstommen-onderwijs
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 677 D 58-60
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204859
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Lezen, Linguïstiek, Wandplaten, Doofstommen, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lees- en taaloefeningen ten dienste van doofstomme kinderen, ook geschikt ten gebruike van hoorende kinderen, in de laagste klassen der lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
VI
karakter als ook in andere opzigten verre de voorkeur
moesten geven. Worden deze platen bij het aanschouwelijk
onderwijs hier te lande algemeen als uitmuntende hulpmid-
delen gebruikt, ook voor het bijzonder doel van ons boekje
kM-amen zij ons hoogst belangrijk voor. Daarom ontleenden
wij dan ook daaraan in den regel de onderwerpen onzer lesjes.
Naar het boekje van hill werden die onderwerpen gekozen.
Vele vonden wij echter niet op onze platen terug, en daarbij
enkele , die wij toch niet in ons boekje wilden missen. Voor
die enkele onderwerpen namen wij onze toevlugt tot een
vijftal platen van jos. scholz te Mainz. Overigens kozen
wij op de eerstgenoemde platen andere onderwerpen, welke
de gezochie naar hill het best konden vervangen, of voor
Nederlandsche doofstommen, niet mogten worden voorbij-
gezien, — trokken enkele lesjes zannen en bewerkten andere,
wier onderwerp ligtelijk in de werkelijkheid kan aangewezen
of door den onderwijzer geschetst worden, buiten verband met
eene plaat, even ak dit het gevnl moest zijn met een paar,
wier onderwerp niet af te beelden is.
Vóór de eigentlijke leeslesjes heeft hill eenige voorbe-
reidende oefeningen geplaatst, die wij tot een' voorafgaan-
den cursus brengen en derhalve in ons leesboek niet hebben
opgenomen. Voegen wij hier nu nog bij, dat ook het eigen-
aardige onzer taal door ons moest in het oog gehouden wor-
den, dan zal ieder ligtelijk bevroeden, dat ons boekje veel
verschil met het oorspronkelijke moet opleveren, hoezeer
ook de strekking der leesstof en de wijze van behandeling
de zelfde bleven.
De groote aanschouwelijkheid, welke, volgens deze leer-
wijze , het eerste onderrigt in het verstandig lezen verkrijgt, —
de praktische weg, langs welken het daarbij tot taalonderwijs
wordt dienstbaar gemaakt; — ziedaar den grond, waarop wij
onze meening bouwen, dat ons werkje ook in de laagste
klasse eener lagere school met vrucht kan gebruikt worden.
Daar het werkje p. m. 18 vel druks omvat, hebben wij
eene uitgave in drie stukjes voor het schoolgebruik het
meest doelmatig geoordeeld.
Tot toelichting van het doel, den inhoud en het gebruik
van dit boekje meenen wijniet beter te kunnen doen, dan ons
te houden aan de inleiding van hill's genoemd werkje.
De schrijver wijst in de eerste plaats op de belangrijke
strekking, die het leesonderwijs laatstelijk in de volksschool
gekregen heeft. Het is daar thans eigentlijk taalonderwijs