Boekgegevens
Titel: Lees- en taaloefeningen ten dienste van doofstomme kinderen, ook geschikt ten gebruike van hoorende kinderen, in de laagste klassen der lagere school
Auteur: Hill, Moritz; Hirsch, David
Uitgave: Rotterdam: Hendrik Altmann, 1864-1869
Inrigting voor doofstommen-onderwijs
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 677 D 58-60
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204859
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Lezen, Linguïstiek, Wandplaten, Doofstommen, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lees- en taaloefeningen ten dienste van doofstomme kinderen, ook geschikt ten gebruike van hoorende kinderen, in de laagste klassen der lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
zal bevonden worden om zich aan het oorspronkelijke hand-
boek aan te sluiten en dat zij, onder onzelandgenooten,in
even uitgehreiden kring nuttig moge worden als dit met de
twee uitgaven van het klemi:ktak lese- und spraChbuch
in Duitsrhland het geval is geweest.
In hoeverre, ook bij het onderwijs van hoorende kinderen,
dit schoolboek eenige dienst zou kunnen bewijzen, moge
door bekwame onderwijzers worden beproefd en beslist; —
ons is het dikwijls voorgekomen, dat de geleidelijke gang,
die zoo langzaam maar zoo zeker en zoo duidelijk van
het eenvoudige tot het zamengestelde voert, ook bij niet
misdeelde kinderen, dikwerf met meer vrucht ware te volgen,
dan eene overijlde en oppervlakkige methode, die maar al
te zeer leidt tot woordenkramerij, zonder ware verstands-
ontwikkeling en zonder regt begrip van het aangeleerde.
Intusschen, het oordeel hierover ligt te zeer buiten onzen
kring en buiten onze bevoegdheid om anders dan met groote
reserve en bescheidenheid onze meening uit te spreken — ge-
noeg zoo wij bij deze voldoen aan onze verpligting om het werkje
van hill, dat door de verdienstelijke ondetwijzers onzer
school met zooveel ijver en belangstelling voor Nederlandsche
doofstommen is omgewerkt, met imrmte en innige overtui-
ging aan het publiek aan te bevelen, hij de zekere ver-
wachting dat het niet slechts in de Rotterdamsche inrigting
maar ook elders met graagte ontvangen en met vrucht
gebruikt zal worden.
Het Bestuur der Inrigting voor Doofstommen-
Onderwijs te Rotterdam ,
D'-. J. B. MOLEWATER, Voorzitter.
A. ST.IMONS, Secretaris.
Rotteudam,
Maart 1864.