Boekgegevens
Titel: Het derde boekje tot oefening in het lezen
Auteur: Jansen, J.F.
Uitgave: Haarlem: erven F. Bohn, 1868
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 583 : 2e dr. (dl III)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204850
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Aanvankelijk lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het derde boekje tot oefening in het lezen
Vorige scan Volgende scanScanned page
6
paal pa -len
paar pa - ren
raam ra - men
maan ma-nen
jaar ja - ren
maat ma-ten
buur bu ren
muur mu -ren
vuur vu - ren
kuur ku - ren
schuurschu- ren
huur hu - ren.
De pa len zijn van hout. Toch niet al Ie
palen, wei? Hoe veel jaren zijt gij al oud?
Wij zitten tus schen vier muren. Hoe veel
ra men zijn er in de school, boe veel in uw huis ?
Hoe veel rui ten zijn er in die ra men ?
Wie zijn uwe buren? Noem hunne namen.
Heb ben u we bu ren ook schu ren, of zijn
het geen boe ren ? El len , pal men en dui men
zijn maten. Zijn uwe duimen ook maten?
Ik ken nog meer ma ten. Hoor maar •• mud-
den, koppen, vaten, kannen.
Wel ka die ren heb ben ma nen ? Kun nen
de ma nen ook schij nen ? Hee ten u we ha ren
ook manen?