Boekgegevens
Titel: Het derde boekje tot oefening in het lezen
Auteur: Jansen, J.F.
Uitgave: Haarlem: erven F. Bohn, 1868
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 583 : 2e dr. (dl III)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204850
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Aanvankelijk lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het derde boekje tot oefening in het lezen
Vorige scanScanned page
Bij de Uitgevers dezes ziet mede het licht:
Allereerste Beginselen der Aardrijkskunde voor de Scholen;
door H. C. S., elfde druk, naar de tegenwoordige verdeeling
verbeterd en vermeerderd door P. H. M^itkamp....... .ƒ0.10
ANSLIJN, Nz. (N.) Nieuw Spel- of Leesboelge, dienende
om de kinderen, reeds bij de eerste beginselen, in het lezen te
oefenen, 6 Stukjes en Bijvoegsel op het Stukje.....ƒ0.55
Het Stukje kost /O.IO; de overige elk.........ƒ0.7i
NB. Het 1« stukje P Gedeelte, afzonderlijk.........ƒ0.05
Idem le stukje Gedeelte, afzonderlijk............ ƒ0.7i
[M. N. BEETS], Handboekje bij het Aanschouwelijk Onder-
wijs in de Bewaarscholen..........................ƒ0.40
CORONEL, (Dr ,S. Sr.) Leven en gezond zijn ..... .ƒ0.20
GEERLIGS, (G. H.) Oefen, met Getallen, 3 blaadjes, elkf(}M
-:----Rekenkundige Voorstellen, 2 Stukjes ƒ0.30
------ Taalkundige Oefeningen {een nieuwe, ge-
heel omgewerkte druk is ter perse.
HOEVEN, (A. van der) Handleiding tot oefening in de
Vervoeging der Fransche werkwoorden................ƒ0.70
KUYPER Ez., (T.) Korte Natuurlijke Historie der Zoogdie-
ren. Een Leer- en Leesboek voor de Scholen, derde ^frw/i■ƒ 0.35
------ Korte Natuurlijke Historie der Vogels,
Vis scheu, enz. Tierde druk ........................ƒ0.35
Leesboek voor Meisjesscholen......................ƒ0.50
PRINSEN, (P. J.) Natuurkunde voor kinderen der hoogste
klasse eener lagere school........................... .ƒ0.40
-—---Leesboek voor minder gevorderde kinde-
ren, tiende druk..................................ƒ0.12
' -Leesboek voor jonge kinderen, vijftiende
druk..........................................;.ƒO.I5
--Gemakkelijk leesboek voor kinderen van de
laagste klasse cener goed ingerichte school, twintigste druk .ƒ0.20
---Leesboek voor gevorderde kinderen, tiende
druk............................................ƒ0.20
Programmata voor de Examens, volgens de Wet op het Lager
Onderwijs van 1857; nieuwste redactie...............ƒ0.06
VEEGENS, (D.) Bloemlezing uit Nederlandsche Prozaschrij-
vers (aangevuld tot op heden) 5 Stukken..............ƒ2.15
Het 5® stukje ook onder den titel van:
Bloemlezing uit Nederlandsche Prozaschrijvers van den jong-
sten Tijd...........................;............ƒ0.45
WINKLER, (Dr. T. C.) Nat. Historie der Planten. ƒ0.30J
------Nat. Historie der Delfstoffen. /0.30-


itii • I if ift 11 tlïÉin