Boekgegevens
Titel: Het derde boekje tot oefening in het lezen
Auteur: Jansen, J.F.
Uitgave: Haarlem: erven F. Bohn, 1868
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 583 : 2e dr. (dl III)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204850
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Aanvankelijk lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het derde boekje tot oefening in het lezen
Vorige scan Volgende scanScanned page
30
Op school lee ren wij lezen, schrijven, reke-
nen, zingenden meerandere nuttige dingen,
In de school gebruiken wij boeken — lees-
hoe ken, schrijf boe ken en re ken boe ken.
Wij ge brui ken er ook lei jen. Die nen de
lei jen ook nog tot andere einden, dan om er
op te schrij ven? In de school zijn ook horden,
pren ten of pla ten en kaar ten. Wij lee ren nog
niet van de kaar ten. Dat doen de leer lin gen,
die in de tioeede en derde klasse zitten. Er
zijn drie klas sen in de school. Ik zit nog maar
in de laag ste klas se; maar ik hoop met een
jaar wel in de tweede klasse te komen. Maar
dan moet ik nog vrij wat lee ren.
Nu dat kan ook wel. In twee en vijf tig
we ken kan men al heel wat aan lee ren.
In twee en vijftig weken? Ja, zoo veel we-
ken zijn er in een jaar. M! ei! weet gij dat al?
Hoeveel maanden zijn er dan in een jaar?
Hoe veel da gen ? Wie kan 'de ze ven da gen
der week nog niet noe men ?