Boekgegevens
Titel: Het derde boekje tot oefening in het lezen
Auteur: Jansen, J.F.
Uitgave: Haarlem: erven F. Bohn, 1868
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 583 : 2e dr. (dl III)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204850
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Aanvankelijk lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het derde boekje tot oefening in het lezen
Vorige scan Volgende scanScanned page
26
Al we der woor den om te lee ren en te her-
ha len. Die woor den moet ik twee aan twee
vlug Ie zen.
sla pen en %m ken
spe len en lee ren
e ten en drin ken
prij zen en la ken
drij ven en zin ken
trek ken en schui ven
lag chen en schrei jen
staan en gaan
Ie zen en schrij ven
vech ten en slaan
loo pen en dra ven
vree zen en be ven
vlie gen en zwem men
klimmen en klauteren
vloe ken en zioe ren
spreken en zwijgen
vrie zen en sneeu wen
draai jen en zwaai jen
stra ten en ste gen
schuren en schrobben
kwel len en pla gen
knij pen en stoo ten
spit ten en gra ven
brom men en brul len
stoe len en sto ven
han gen. en bran den
groei jen en bloei jen
schel visch en schol.
Dat zijn vier maal veer tien woor den. Maar
zes van die woorden zijn namen van dingen.
Die zes woorden moet ik op zoeken. Ik ge-
loof dat ik ze wel spoe dig zal vin den.