Boekgegevens
Titel: Het derde boekje tot oefening in het lezen
Auteur: Jansen, J.F.
Uitgave: Haarlem: erven F. Bohn, 1868
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 583 : 2e dr. (dl III)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204850
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Aanvankelijk lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het derde boekje tot oefening in het lezen
Vorige scan Volgende scanScanned page
23
ploeg, plas, plaat, plukken, plakken,
prijs, pruim, priem, pra ten, pronken,
slaan, slaap, sluimeren, slepen, sluiten.
Voor wij gaan slapen moeten wij de den ren
sluiten. Pruimen kan men plukken. kreeg
ook een lioed vol prui men ? Met mooi je klee-
ren kan men pronken. De meisjes hehhen prie-
men om le breiden, In de school mag ïk onder
het leeren niet praten. Die te praat heet
een snap per of ook wel een bab be laar. Sle-
pen of trek ken de paar den den wa gen ?
schroef, schrij ven, schrik ken, schrei jen, schreeu-
wen , smid, smal, smijten, smeeken, smeulen,
snoek, snip, snel, snappen, snoepen.
De snip is een vogeL Snippen kunnen snel
vlie gen. De smid moet het ij zer sme den ter-
wijl het heet is. Het vuur \an den smid mag
dan niet smeulen.
Kinderen die snoe pen, leeren stelen. Dat is
om,te schrikken. Bij het uit gaan der school mogen
wij schreeuwen en tieren. Kinderen die op
straat en te huis schreeu wen en tieren verdienen
straf. Maar vro lijk mo gen wij daar om toch wel zijn.

\