Boekgegevens
Titel: De kleine rekenaar: gemakkelijk rekenboekje voor eerstbeginnenden: geheele getallen
Serie: Tien cents rekenboekjes, 1
Auteur: Hemkes, H.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff en M. Smit, 1876
15e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 820 : 15e dr. (dl. I)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204833
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De kleine rekenaar: gemakkelijk rekenboekje voor eerstbeginnenden: geheele getallen
Vorige scanScanned page
Vervolg
der uitgaven
Vau P. Nöordhoff & JI. Smit, te Groidugou,
H. Hemkes, Kz., Antwoorden op 1—IV 0.10.
'HTTïém&rKz., Be lieH^bber v. h'^Rë^J^). Sa druk 7^^0.207
H. Hemkes; Kz., Pokenb. voor Jongens. Ie ."ïeitje. 8e dr. - 0.30.
li. Henik^s, Kz., .Uïto de eitje. Over de Wsetk. 7e drul. - 0.40.
iï. Hcmkes, Kz.; Dito 3e deeltje. 0\cr de AVnbra . [ - 0.40.
A. Hennes, Theoretisch-prakt. pianoschool. \ lor zeliondcxr. - 1.50.
K. Hofkamp, Sleutel bloem. Spreek-, lees-en scnrijtbef. M. pl. - 0.35.
K. Hofkamp^ Krookjea Spreek- en leQsoeteningen. 'M. pl. - 0.25.
K. Hóf karnp, Viooltjes. Yert., Spro^^kjes en~Ver^jes. - 0.^0."
K. Hofkamp, Dç natuurk. v. d. ^ olk.,3cli. Met 62 lioutç av. fadr. 0.60.
S. P. Huizinga, ^iantk. voor-eorstb. l-_Met 108 hOntgrav. - 1.90.
S. P. Huizins-a, Plantk. voor eera^lTll. Met üS hoatgrav, - l.ÖÖT
J.ï. Jansen, On.slandenvolkiuu.»?isepaaTdigh.geschetst.Sedr. - 0.30.
J.F.Jansen,.Ons Vaderland en zijne ijcwo-iersr
L. Krol, Gemakkelijk Leesboekje. 6e druk.
2e druk
' 0.30.
> 0.10.
- OMT
R K. Kuipers, ]\'^adelie^es. !Epn lettsloek voor de volksscliool
^rrMax Wêtë^sTdfïaalkrM' inïw.vTi rTHrETiVIoltzer O.COT
Photograp.liie van het IMonumeut te Heiligerlee. în groot So 0 50.
J. O. Sander, Schetsen u. h. gr. boek d. ges. (Alg. Gescli. 3e dr. - 0.30.'
_S. Su^n, Sammlung Wörter, Sprichwörter nnd Äodensarten - 0.60.'
D. Tjalkens, AanscKnuwelijk rekenen
- 0.30,
Uitstapjes. Met c-ejifc apjibev. v. Br. M. Sâlverda. 4e ôi uk - 0.40.
Nipuwe Fitst. Met eeae aanbëv.~v."SrBlaupottep Cate. i\r.
j. K. Viilkhoff, Vo'càbplary, eoniainingsücliwor(Es~andfanii-
liar phrases as- are often used in conversation . . . . - 0.50.
_ JN^Valkhoff, Le peti't precepteurAllereerst Fr. lesb. tl- dr7 - OT^.'^
J. N. ValkliolT, Per kleine Lehrer, Allereerst Diiitschlesb. - O^Ö.
j. N. Valkltciff, The young Teach^&r, Allereerst 3j:ng. lesböel<je~~0750.~
J. N. Valkhoff, Leercursub d. Iransche taal. 3 stukjes. Se dr. à - 0.807
J. N. ValkhnfF, Leegcursus'd. Ej^golsche (»-.älVle st. 2edr. - 0.907
J. "N. Valkho!:', Leercurtius d.. En^lsohe taal, 2- st.. . . - T. 20. '
N. Vaikholf, Manuel de lecture et de oonversation. Se édit. - 0.9Ö7
Vaikh(^, Manuel de lecture et de conversation. 3e édit.
N. Valkhoff,JPrem^^res'lectures françaises , ®îFicn .
•'i. VnlkuolF, Nouvelles lectures françaises,
N. "Vâlkhoff, Th«"English R^deV 7 . .
2e druk
j 0.60.
Ô.60.
- 0.90.
jVer/.am. vau iSHeuwjaarsu cuscht-n ten dienste der jeugd. 5e dr. 0.15.
Tj. Veenbiru. Opsraven voor de lei. Met eeue woordenlijst i - O.üO.
J^. VoH^tra, De nrdeukende rekenaar
r. C. Waterborg, E^t^te cursus der Fransclie taal
- 0.40.
0.50. "
W. J. Wemlp}, Kindervreugd,-Se druk ....... . - 025.-
Jl.H. Leer aren e7i OnduricHzérs, die, vei (iet oog op 'de invo-rd-è
iti himne isrhulen, SQ,mmi-je SQhnólóot ken ier kenni.inaldifg ve.
lavyen, aida^t op rechtsireehc/ie aanvraag bij de Uitgevers, tt^n p,
seni-Jir. ten dien&ie.-
'rf'