Boekgegevens
Titel: De kleine rekenaar: gemakkelijk rekenboekje voor eerstbeginnenden: geheele getallen
Serie: Tien cents rekenboekjes, 1
Auteur: Hemkes, H.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff en M. Smit, 1876
15e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 820 : 15e dr. (dl. I)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204833
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De kleine rekenaar: gemakkelijk rekenboekje voor eerstbeginnenden: geheele getallen
Vorige scan Volgende scanScanned page
27
6. Deel het verschil van 7250 en 10000 door zoo-
danig getal dat er 25 komt. Welk getal is dat?
7. Hoe veel is fl-----------^Xl56r
8. Zoek de som van de volgende reeks getallen:
36 4- 42 + 48 -h 54 4- 60 + 66 + 72 + 78.
9. Hoe veel is 12 maal 954 en de helft van 954?
10. Hoe veel bedraagt het zestiende en het acht-
tiende deel van 36000 te zamen?
11. Hoe veel is 16 maal het achttiende deel van
3600 minder dan 18 maal het zestiende deel van dat
getal ?
12. Deel het verschil van 375 en 250 in hun pro-
dukt. Hoe menigmaal moet gij die uitkomst nemen,
om anderhalf millioen te bekomen?
13. Deel de som der cijfers van het getal 37839024
in bet getal zelf. Doe met de uitkomst hetzelfde. Wat
komt er dan?
14. Zoek de som der produkten van 125 X 125,
124 X 126, 123 X 127, 122 X 128, 121 X 129 en
120 X 130.
15. Hoe is de verhouding van 12 X 16 tot 36 X 64?
16. Een koopman koopt vijf rollen linnen, die 64
86, 97, 38 en 96 meter lang zijn, de meter voor 42
cents; hoe veel bedraagt dit wel?
17. Een boer verkoopt op de markt vijf koeien voor
146 gulden ieder , hoe veel geld kan hij te huis bren-
gen, als hij 12 gulden onkosten heeft?
18. Piet er bespaarde elke week 10 cents; toen
hij een paar jaar gespaard had, kocht hij een' hoed voor
350 cents; hoe veel dubbeltjes had hij toen nog?
19. Jan kocht 3 kaarten, het stuk voor 80 cents.