Boekgegevens
Titel: De kleine rekenaar: gemakkelijk rekenboekje voor eerstbeginnenden: geheele getallen
Serie: Tien cents rekenboekjes, 1
Auteur: Hemkes, H.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff en M. Smit, 1876
15e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 820 : 15e dr. (dl. I)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204833
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De kleine rekenaar: gemakkelijk rekenboekje voor eerstbeginnenden: geheele getallen
Vorige scan Volgende scanScanned page
2. Het was ook kermis geweest! "Vóór de kermis
had .Tan 284 centen en Pi eter 59 minder; hoeveel
hadden zij toen te zamen meer dan 250?
3. Jan had een boekje gekocht voor 75 ets. en
Piet een dat 36 cents minder kostte. Hoe veel be-
steedden zij aan die hoeken minder dan 200 cents?
4. In eene school waren 165 jongens en 142
meisjes. Van de jongens verlieten er 16 de school en
van de meisjes 26. Hoe veel jongens waren er nu
meer dan meisjes?
5. Johannes had 352 knikkers en Pi eter 164.
Johannes verloor 25 en P ie ter won 36. Hoe veel
had Johannes nu meer?
6. Iemand had pp maandag eene ontvangst van 365
gulden, en eene uitgave van 82 gld.; op dinsdag be-
droeg de ontvangst 471 en de uitgave 360 gulden.
Hoe veel had hij op maandag meer in kas dan op
dinsdag?
7. Zeker persoon was 2900 schuldig. Eerst be-
taalde hij er 675 gld. van en later nog 960 gld. Hoe
veel bleef hij nu nog schuldig?
8. In een boomgaard waren 432 appelboomen, 256
pereboomen en 175 kerseboomen; hoe veel appelboo-
men waren er meer dan kerseboomen ?
9. In dezen zak zijn 1500 guldens en in dien ande-
ren 529; hoe veel moe^: men nog wel in den laatsten
doen, eer er zoo veel in zijn, als in den eersten?
10. Van 1000 noten waren er 256 slechte en 289
onbruikbare; hoe veel noten waren er goed ?
11. Joost, dß slager, had twee koeien geslacht;
de eene woog 256 kilogram en de andere maar 175
kilogram. Reken uit, hoe veel halve kilogrammen dit
verschilt.