Boekgegevens
Titel: De kleine rekenaar: gemakkelijk rekenboekje voor eerstbeginnenden: geheele getallen
Serie: Tien cents rekenboekjes, 1
Auteur: Hemkes, H.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff en M. Smit, 1876
15e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 820 : 15e dr. (dl. I)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204833
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De kleine rekenaar: gemakkelijk rekenboekje voor eerstbeginnenden: geheele getallen
Vorige scan Volgende scanScanned page
die ten deel vielen aan
HEMKES' EEKENBOEKJES.
„Onder Terschillende tite'i zijn van de hand de3 Heeren Hemkes een
serie rekenboekjes verschenen, die samen een volledig stel vormen.
Voortdurend verschijnen nieuw'e drukken, nu van dit dan van dat stukje.
Bij rekenkunde meer dan bij eenig andsr vak is een volledig stel voor
het geheele gebied van , dat vak een vereischte. Een op zich zeiven
staard rekenboekje voor een deel der rekenkunde, bezit weinig of geen
waarde voor de lagere school.. Het is ook daarom, dat wij geen afzon-
derlijke stukjes willen bespreken, die ons ter recensie gezonden zijn,
maar liever ons oordeel zeggen over het geheel. Dit nu kan niet anders
dan zeer gunstig zijn. Volledige stellen komen n^et veel voor, en deze
behoeven voor geen der andere onder te doen. De keuze der volgorde
is zeer goed evenals de keuze der afzonderlijke vraagptukken; voor de
leerlingen zijn het zeer prettige rekenboekjes.
De schrijver heeft tiet nagelaten van tijd tot tijd verbeteringen aan
te brengen, zoo zijn nu ook overal voor de Maten en Gewichten de
stelselmatige namen ingevoerd met de bekende'verkorte schrijfwijze.
De uitvoering is zeer netjes, papier noch druk laten iets te wenschen
over. Daarbij is de prijs zeer gering: elkMer 4 eerste stukjes kost
12y2 cents, terwijl de omvang daarvan respectievelijk bedrangt 32, 34,
46 en 32 bladzijden. „De liefhebber van het rekenen" of het vijfde
stukje, waarvan de omvang vrij wat grcoter is, kost 20 cents.
Aan dat stel L,luit zich ten slotte nog aan een „rekenboek voör jon-
gens" eerste deeltje waarvan de achtste druk, een tweede deeltje (meet-
kunde) waarvan de zevende druk reeds verscheen en een derde deeltje
bevattende Algebra.
Parallel met bovengenoemd stel rekenboekjes loopt nog een stel vijf-
cents-rekenboekjes. Hierop vestig ik de aandacht van onderwijzers, die
leerlingen op de school kriigen, wier peil wat laag is eu die weder te
vroeg de school verlaten."
fHet Schoolblad).
j. veesluys,
Leer aar in de wiskunde a. d. 11. B, te Groningen.
Men leze ook Onze Tolk van 15 Dec. 1872, bevattende een aanbe-
veling van hemkes' Rekenkunde, van den heer ph. bello, Leeraar in
de wiskunde aan de H. B. te Deventer.