Boekgegevens
Titel: De kleine rekenaar: gemakkelijk rekenboekje voor eerstbeginnenden: geheele getallen
Serie: Tien cents rekenboekjes, 1
Auteur: Hemkes, H.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff en M. Smit, 1876
15e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 820 : 15e dr. (dl. I)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204833
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De kleine rekenaar: gemakkelijk rekenboekje voor eerstbeginnenden: geheele getallen
Vorige scan Volgende scanScanned page
13
9. Jan, zijne drie broeders en twee zusters kre-
gen ieder 125 centen. Hoe veel kregen zij te zamen?
10. Hoe veel stuks zijn 12 gros stalen pennen?
11. Hoe veel uren zijn 825 dagen?
12. 125 soldaten en nog 275 manschappen ontvin-
gen ieder per week 45 ets. soldij. Hoe veel bedroeg
dat per week?
13. Hoe veel cents bedragen 275 kwartguldens?
14. Een boomgaard bestaat uit 12 rijen, ieder
van 36 boomen. Als iedere boom nu 525 appelen
oplevert, hoe veel bedraagt dat getal appelen?
15. Joost de slager, kocht in dezen herfst 24
koeien, om te slachten; hoe veel geld moest hij heb-
ben, als iedere koe door elkander 195 gulden kostte?
16. Iedere koe woog door elkander 325 kilogram;
hoe veel kilogram wogen deze koeien te zamen?
17. Hij verkocht de kilogram dooreen voor 65 cents;
hoe veel ontving hij dan voor al dat vleesch en vet?
18. Mietje heeft eiken dag 8 centen noodig voor
lekkernijen; hoe veel bedraagt dit in een jaar?
19. Hoe veel cents heeft iemand voor brood noodig
in den tijd van 13 weken, als hij dagelijks 3 brooden
noodig beeft, en ieder brood 25 ets. kost?
20. Een dronkaard had elke week voor 168 cents
jenever noodig; hoe veel bedroeg dit in een jaar?
21. Een kilogram beste thee kost 5 X 125 cents;
hoe veel zullen 125 kilogram kosten?
22. Pie ter kocht 25 noten voor een cent; hoe
veel had hij voor 45 stuiver kunnen koopen ?
23. »Zeg Jan," zei vader, »als in een zak zes-
honderd vijf en twintig guldens kunnen, hoe veel kun-
nen er dan in vijf en twintig zulke zakken?
24. Hans kon niet bepalen, hoe veel geld men