Boekgegevens
Titel: Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Azie, voor hen die, tot eene leerzame uitspanning, in het hoekje van den haard, door vreemde landen willen reizen
Auteur: Taylor, Isaac; Olivier, J.; Zürcher, J.C.
Uitgave: Amsterdam: G.J.A. Beijerinck, 183-? *
2e dr; 1e dr.: 1831
Opmerking: Vert. van: Scenes in Asia, for the amusement and instruction of little tarry-at-home travellers. - 1819
Vervolg op: Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Amerika ...
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, OTM: OK 05-24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204826
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Azië
Trefwoord: Geografie, Azië
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Azie, voor hen die, tot eene leerzame uitspanning, in het hoekje van den haard, door vreemde landen willen reizen
Vorige scan Volgende scanScanned page
CHINA. 49
welke hij zijne overige dagen moet doorbren-
gen. Hij ziet nu met een oogopslag de beslis-
sing van zijn levenslot. Indien hij met zijne
bruid ontevreden mogt zijn, is hij niet genood-
zaakt haar tot zich te nemen. Alsdan maakt hij
snel het portier weder toe, en zendt haar
naar hare familie terug; maar in dit geval is
hij verpligt eene tweede geldsom te betalen,
die even zoo veel als de bruidschat bedraagt.
Dit gebruik schijnt ons toe zeer zonderling
en ongerijmd te zijn; maar bij de Oostersche
volken, waar men gewoon is het vrouwelijk
geslacht, in zeker opzigt, als mindere men-
schel ij ke wezens dan de mannen te beschou-
wen, is niets natuurlijker dan dat men zich
weinig om de hoedanigheden van ziel en geest
bekommert, welke integendeel in ons land,
door elk verstandig man, hooger worden ge-
acht, dan louter ligchamelijke schoonheid en
fraaije gelaatstrekken.