Boekgegevens
Titel: Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Azie, voor hen die, tot eene leerzame uitspanning, in het hoekje van den haard, door vreemde landen willen reizen
Auteur: Taylor, Isaac; Olivier, J.; Zürcher, J.C.
Uitgave: Amsterdam: G.J.A. Beijerinck, 183-? *
2e dr; 1e dr.: 1831
Opmerking: Vert. van: Scenes in Asia, for the amusement and instruction of little tarry-at-home travellers. - 1819
Vervolg op: Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Amerika ...
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, OTM: OK 05-24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204826
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Azië
Trefwoord: Geografie, Azië
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Azie, voor hen die, tot eene leerzame uitspanning, in het hoekje van den haard, door vreemde landen willen reizen
Vorige scan Volgende scanScanned page
5o CHINA.
zich neemt, om het huwelijk tot stand te
brengen. De zelfde persoon bepaalt ook de
som , welke de jonge man voor zijne bruid be-
talen moet; want de vader van het meisje
geeft zijne dochter geen' bruidschat mede,
maar ontvangt die van den bruidegom. Dit
is een gebruik dat genoegzaam bij alle Azia-
tische volken plaats vindt, en waardoor de
vrouw in zeker opzigt door den bruidegom
gekocht wordt.
Zoodra men omtrent de bruidegomsgift de
zaak eens geworden is, wordt de bruid ineen'
prachtigen draagzetel geplaatst, waarvan het
portier met een slot wordt gesloten, en de
sleutel aan een vertrouwden bediende wordt
overgegeven, die hem naderhand aan den brui-
degom ter hand stelt. De draagstoel is door
personen van beide geslachten omi-ingd ; mu-
zikanten en flambouwdragers gaan, ofschoon
het helder dag is, vooruit. De nabestaanden
der bruid gaan achteraan. De bruidegom slaat
in zijne eigene huisdeur, in een rijk gewaad
gedost, om zijne vrouw te ont\'cingen. Zoodra
de draagstoel stil houdt, gaat hij daar onver-
wijld op af, ontsluit het portier, en aanschouwt
nu voor het eerst in zijn leven de vrouw met