Boekgegevens
Titel: Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Azie, voor hen die, tot eene leerzame uitspanning, in het hoekje van den haard, door vreemde landen willen reizen
Auteur: Taylor, Isaac; Olivier, J.; Zürcher, J.C.
Uitgave: Amsterdam: G.J.A. Beijerinck, 183-? *
2e dr; 1e dr.: 1831
Opmerking: Vert. van: Scenes in Asia, for the amusement and instruction of little tarry-at-home travellers. - 1819
Vervolg op: Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Amerika ...
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, OTM: OK 05-24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204826
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Azië
Trefwoord: Geografie, Azië
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Azie, voor hen die, tot eene leerzame uitspanning, in het hoekje van den haard, door vreemde landen willen reizen
Vorige scan Volgende scanScanned page
5o CHINA.
32. triumf-boog EN pagoda.
Onder de merkwaardigheden, welke in China
de oplettendheid der reizigers bijzonder gaan-
de maken, behooren de eerebogen , die aan
de ingangen der steden gebouwd zijn. Men
zegt dat men er omtrent elf-honderd vindt,
waarvan sommigen verbazend groot en prachtig
zijn. Zij worden ter eere van groote mannen
of ter hunner gedachtenis, met ontzaggelijke
kosten, en uitstekende kunst opgerigt. Wel
is waar, dat zij niet in vergelijking komen
bij de triumf bogen van Griekenland en Ro-
me, maar zij zijn volkomen Chineesch, met
de afbeeldingen van draken, gedrochten, en
versierd met klokjes en opschriften. Nogtans
maken zij inderdaad eene fraaije vertooning ,
en mogen voor wezenlijke sieraden van liet
land gehouden woi'den.
Men vindt ook in China eene soort van
torens of tempels. Pagodas genoemd, welke
veelal op de toppen der heuvelen gebouwd
zijn. Dezen bestaan uit onderscheidene ver-
trekken, boven elkander, waarvan het boven-
ste telkens iets kleiner is dan het vertrek daar
beneden. Het geheele gebouw loopt dei-halve