Boekgegevens
Titel: Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Azie, voor hen die, tot eene leerzame uitspanning, in het hoekje van den haard, door vreemde landen willen reizen
Auteur: Taylor, Isaac; Olivier, J.; Zürcher, J.C.
Uitgave: Amsterdam: G.J.A. Beijerinck, 183-? *
2e dr; 1e dr.: 1831
Opmerking: Vert. van: Scenes in Asia, for the amusement and instruction of little tarry-at-home travellers. - 1819
Vervolg op: Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Amerika ...
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, OTM: OK 05-24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204826
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Azië
Trefwoord: Geografie, Azië
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Azie, voor hen die, tot eene leerzame uitspanning, in het hoekje van den haard, door vreemde landen willen reizen
Vorige scan Volgende scanScanned page
CHINA. 59
onderdanen , maar ook van alle vreemde ge-
zanten aan zijn hof, onverschillig door wel-
ken Vorst zij gezonden zijn, en schoon deze den
Keizer van China in magt, beschaafdheid en
kennis verre te boven ga. De grootste man-
dai'ijnen of staatsbeambten zijn van hunne
kindsheid af aan eene slaafsche eerbewijzing
jegens hunnen Vorst gewoon, en vinden er
eene soort van genoegen in, die op hun-
ne beurt aan de vreemde ambassadeurs op te
leggen. De merkwaardigste pligtpleging van
dezen aard is de Ko-Tou. Zij bestaat in het
ligchaam negen maal ter aarde te buigen en
het voorhoofd tegen den grond te brengen.
Dit geschiedt niet alleen in het aanzien des Kei-
zers, maar ook voor een geel gordijn, hetwelk
als het zinnebeeld van zijne tegenwoordigheid
wordt beschouwd. De Europeanen willen zich
aan dit overdreven eerbewijs ongaarne onder-
werpen , en de personen die het jongste Brit-
sche gezantschap uitmaakten, werden allen
terug gezonden, omdat zij niet verkozen zich
voor het gordijn neder te buigen.
3 ¥¥¥