Boekgegevens
Titel: Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Azie, voor hen die, tot eene leerzame uitspanning, in het hoekje van den haard, door vreemde landen willen reizen
Auteur: Taylor, Isaac; Olivier, J.; Zürcher, J.C.
Uitgave: Amsterdam: G.J.A. Beijerinck, 183-? *
2e dr; 1e dr.: 1831
Opmerking: Vert. van: Scenes in Asia, for the amusement and instruction of little tarry-at-home travellers. - 1819
Vervolg op: Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Amerika ...
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, OTM: OK 05-24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204826
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Azië
Trefwoord: Geografie, Azië
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Azie, voor hen die, tot eene leerzame uitspanning, in het hoekje van den haard, door vreemde landen willen reizen
Vorige scan Volgende scanScanned page
53
CHINA.
CHINA. HI.
3l. DE PLIGTPLEGING VAN HET ko-toc.
Dat een ambtenaar van den slaat, over-
eenkomstig met zijnen rang met eerbied be-
jegend wordt, is voorzeker gepast en behoor-
lijk. Wanneer een Koning of een Keizer in
het openbaar verschijnt, heeft hij gewisselijk
regt om van zijne onderdanen te verlangen,
dat zij hem de vereischte eerbewij zingen schen-
ken, welke hem als Vader des lands billijk
toekomen. Deze titel matigt zich de Keizer
van China aan, gelijk die in ons land uit
eigene beweging door een dankbaar volk aan
onzen Koning wordt gegeven. Maar in Chi-
na is het gebruikelijk, dat men zich voor een
ledigen stoel of voor een troonsgordijn ter aar-
de buigt, zelfs wanneer de Monarch daar niet
hij tegenwoordig is. Dit komt ons natuurlijk
ongerijmd en belagchelijk voor.
De Chinesche Keizer acht zich zeiven een
Souverein van hooger aanzien dan eenig an-
der Monarch in de gansche wereld te zijn.
Hij verlangt uit dien hoofde eene soort van
heilige vereering, niet alleen van zijne eigene