Boekgegevens
Titel: Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Azie, voor hen die, tot eene leerzame uitspanning, in het hoekje van den haard, door vreemde landen willen reizen
Auteur: Taylor, Isaac; Olivier, J.; Zürcher, J.C.
Uitgave: Amsterdam: G.J.A. Beijerinck, 183-? *
2e dr; 1e dr.: 1831
Opmerking: Vert. van: Scenes in Asia, for the amusement and instruction of little tarry-at-home travellers. - 1819
Vervolg op: Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Amerika ...
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, OTM: OK 05-24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204826
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Azië
Trefwoord: Geografie, Azië
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Azie, voor hen die, tot eene leerzame uitspanning, in het hoekje van den haard, door vreemde landen willen reizen
Vorige scan Volgende scanScanned page
CHINA. 49
des zomers niet weinig vermaak geeft, en
tevens eene zeer gezonde beweging verschaft.
Bij de Chinezen ïs een soortgelijk spel bekend,
maar in stede van de schommel met de han-
den in beweging te brengen doen zij dat met
den voet. Tot dit spel behoort eene bijzondere
behendigheid. Onze manier van schommelen
is veel gemakkelijker, en bevalt u voorzeker
beter dan die van de Chinezen. Het is intus-
schen opmerkelijk dat dit volk , met opzigt tot
spelen en vermakelijkheden zeer vele uitvin-
dingen heeft gedaan, welke ook in Europa be-
kend zijn. Kaats- en kolfbanen, kaart- en
dobbelspel zijn bij de Chinezen even zeer als
bij ons in gebruik. Zij zijn ook sedert onheu-
gelijke jaren met de boekdrukkunst bekend;
zij vervaardigen verrekijkers en brillen, en
weten de magneetnaald tot het scheepskom-
pas aan te wenden. Dit alles levert zoo vele
bewijzen op, dat de Chinezen met eene meer
dan gewone schranderheid, voor een Azia-
tisch volk, begaafd zijn.