Boekgegevens
Titel: Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Azie, voor hen die, tot eene leerzame uitspanning, in het hoekje van den haard, door vreemde landen willen reizen
Auteur: Taylor, Isaac; Olivier, J.; Zürcher, J.C.
Uitgave: Amsterdam: G.J.A. Beijerinck, 183-? *
2e dr; 1e dr.: 1831
Opmerking: Vert. van: Scenes in Asia, for the amusement and instruction of little tarry-at-home travellers. - 1819
Vervolg op: Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Amerika ...
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, OTM: OK 05-24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204826
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Azië
Trefwoord: Geografie, Azië
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Azie, voor hen die, tot eene leerzame uitspanning, in het hoekje van den haard, door vreemde landen willen reizen
Vorige scan Volgende scanScanned page
CHINA. 49
en wees waardig om een gelukkig leven te
leiden."
Deze raadgeving is inderdaad voortreffelijk, en
zulk een volksgebruik verdient eene algemeene
navolging te vinden. Maar in ons land, waar
deze gewoonte niet plaats vindt, zullen onze
jongelingen wel doen, wanneer zij in dit op-
zigt van de Chinezen eene vermaning willen
aannemen en behartigen.
39. HET LANTAKENFEEST OF DE CHINESCHE
NIEUWJAAKS-VIERING.
Eene der openbare feestvieringen , waarbij
de Chinezen veel pracht aan den dag leggen
en aanzienlijke kosten maken, is het feest der
lantarens of het Chinesche nieuwjaar. Het ge-
heele rijk van China is alsdan , van het eene
einde tot het andere, met geschilderde lantarens
verlicht. Dit geschiedt op zekeren bepaalden
dag, en op zeker bepaald uur, gelijktijdig in
het gansche land. De boorden van alle ri-
vieren zijn met zulke lantarens behangen, en
zelfs de oevers der zee worden daarmede ver-
sierd. Zij schitteren in en om de huizen der
grooten enmen vindtnaauwelijks eenChineesch