Boekgegevens
Titel: Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Azie, voor hen die, tot eene leerzame uitspanning, in het hoekje van den haard, door vreemde landen willen reizen
Auteur: Taylor, Isaac; Olivier, J.; Zürcher, J.C.
Uitgave: Amsterdam: G.J.A. Beijerinck, 183-? *
2e dr; 1e dr.: 1831
Opmerking: Vert. van: Scenes in Asia, for the amusement and instruction of little tarry-at-home travellers. - 1819
Vervolg op: Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Amerika ...
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, OTM: OK 05-24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204826
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Azië
Trefwoord: Geografie, Azië
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Azie, voor hen die, tot eene leerzame uitspanning, in het hoekje van den haard, door vreemde landen willen reizen
Vorige scan Volgende scanScanned page
54 CHINA,
zekei'e bijzondere klassen vastgesteld. Deze kleu-
ren wijzen de onderscheiden standen der maat-
schappij of zamenleving aan. Alleen de Ko-
ninklijke familie mag de gele kleur dragen.
Sommige aanzienlijke jnandarijnen of staats-
ambtenaren hebben verlof om satijn te dra-
gen ; het gemeene volk draagt eenvoudiger
stoÊEe en de kleuren zijn blaauw of zwart.
Er zijn negen ondei'scheidene soorten van knoo-
pen, welke door personen van rang en aan-
zien in hunne mutsen gedragen worden, en
waai'door hunne w^aardigheid bij een enkelen
opslag van het oog wordt aangeduid. Het ge-
bruik van zijde en van pelterijen is aan kin-
deren verboden, en volgens de wet, is zekere
ouderdom voor hen bepaald, wanneer zij hun-
ne eerste muts ontvangen. De ceremonie-
meester plaatst de muts op het hoofd van den
jongeling, en geeft hem daarbij eene zeer
verstandige en gedenkwaardige vermaning ,
welke hierop nederkomt: »Gij gaat u thans
als een man kleeden; wees daarom indach-
tig dat het u ook betaamt, als een man to
handelen, en houdt u niet meer op met
de kinderachtige spelen uwer vroeger jaren.
Word nu ernstig en wijs, beoefen de deugd